ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μπράβο ντι Μεταξού Ντ’έμε καμαρούκχουντε τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού. Κα Ανάσταση σε όλοι νάμου .

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μεταξού . 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .

Κουιτέ #158 : από το βιβλίε… «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Τθα γωνία ήγκιαει έχουντε αναφτέ  ένα κχαρούτςhι να μη δενάχει πρεσσιού,να μπάτσε κισογύρωει οι Γερμανοί … 

Εβαλήτσε κχάμποσοι πρίνου ταν ικχάρα ο Δηνήτρη τσαι πέτσε τα Μάτη μι . «Τσεία Μαρία τσαι εκιού Βικτωρία έατθε κοντά να σhονιστήτθε . Ήγκιαει έχουντε βραστέ φιδέ τσαι ‘δούκαει νάμου να κίουμε . Περαήαμε όρπα τα νιούτθα τσαι ότσι ξημερούτσε ‘ζάκαμε τα τσέα νάμου τσαι έμαει σκάφουντε, εζού τσαπόλυτε,να μπάτσε έμαει μπέχουντε ένα γωνιάιθι με τσίγκο να αραμάμε . Εκάναει όμως συτζενήδε από το Καλλιφώνιε, ο Γιώργο Μουτσόπουλε τσαι ο Στέφανε Βαγενά τσαι άγκαει νάμου Ξεχειμωνιάμε τθο χωριουδάτσι . Εζού ερέσμα με τςhέρβα, αλλά ποίε μι σε δούτσε ο ‘νι θυνηκχουμένα . 

Μπορεί από του συλλόγοι τα Πάτρα τσαι ταρ Αθήνα . Κάπφου έτρου θα έκι νατέ . Κατά το Μάτζη μήνα κάναμε κίσου τθα Καλάβρυτα . 

….Υγεία τσαι τσίπτα άλλιου θιλεναλδε τσαι θίλοι……

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

Στη γωνία είχαν ανάψει μία μικρή φωτίτσα να μη δεν έχει πολύ, να μήπως και πισωγυρίσουν οι Γερμανοί. …

 Εβαλε κάμποσα πουρνάρια στη φωτιά ο Δημήτρης και είπε στη μάνα μου: «Θεία Μαρία κι εσύ Βικτώρια ελάτε κοντά να ζεσταθείτε». Είχαν βράσει φιδέ και μας  έδωσαν να πιούμε. Περάσαμε εκεί τη νύχτα και όταν ξημέρωσε πήγαμε στο σπίτι μας και σκάβαμε, εγώ ξυπόλυτη,  να μήπως και μπορούσαμε να σκεπάσουμε μία γωνίτσα με τσίγκο για να μείνουμε.  Ήρθαν όμως και συγγενείς από το Καλλιφώνιο, ο Γιώργος Μουτσόπουλος και ο Στέφανος Βαγενάς και μας πήραν.  Ξεχειμωνιάσαμε στο χωριό, εγώ βρέθηκα με παπούτσια αλλά ποιος μου τα δωσε δεν θυμάμαι, μπορεί από το σύλλογο της Πάτρας και της Αθήνας. Κάπως έτσι θα είχε γίνει. Κατά τον Μάρτιο μήνα ήρθαμε πάλι  πίσω στα Καλάβρυτα

 …. Υγεία και τίποτα άλλο φιλενάδες και φίλοι…….

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *