ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….Από το κόψιμο τα Βασιοκολιούρα ….

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τίτιντα τσαι Πέφτα 11–12 του Γενάρη 2023:Α Τσακωνοπαρέα . 

Τα ντόκια κάλαντα απο τον Πάνο Μαρνέρη 

Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτε γιορτά του χρόνου 

Μπαήτε οράτε μάθετε  πφι  ο Χριστέ ενάτθε 

Ενάτθε τσ’ εσhεφούμενε, μέ γά τσαί με το μέλι 

Το μέλι ειν’ τςhούντε οί άρχοντε τό γά οί αφεντάδε 

τσαί το μελισσοβότανε να ούσουντε οι τσυράδε 

Σεντούτσια ν’ανοίτσετε τα κρακοαμπαρουτά 

τσαι δίτε κάτσι γιά σ’ενεί απ’τα πουγκάλια νιούμου

Αν έτθε από του πλούσιοι παρά μη λυπηθείτθε

Αν έτθε από του φτωχοί τάλαρα  τσαι δραχουμούλε.

Τσ’ αν έτθε τσαί πρεσσιού φτωχοί ένα ζοβγάρι κότθε

Ενεί ογή ο κάναμε να κίουμε τσε να φάμε 

Απο αγάκη κάναμε τσαί να νι μου οράμε 

Όγή πφε τραγουδήκαμε τοίχο να μη βροντάει 

τσ’ ο νοικοτσιούρη τα τσελή πρεσσοί χρόνου να ζάει 

Χρόνου πάσιοι ….. 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 Χριστούγεννα πρωτούγεννα   Πρώτη γιορτή του χρόνου 

Για βγήτε δέτε  μάθετε που  ο Χριστός γεννάται 

Γεννάται και ανατρέφεται με μέλι και με γάλα . 

Το μέλι τρώνε οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες 

Με  το μελισσοβότανο λούζωνται οι κυράδες 

Ανοίξτε τα κουτάκια σας ( μπαούλα) τα κατακλειδωμένα

Δοσ’τε κάτι κ’σ’ εμάς απ’ τα πουγκιά σας  

Αν είστε από τους πλούσιους, λεφτά μην λυπηθείτε

Αν είστε από τους φτωχούς, τάλιρα και δραχμούλες 

 Αν είστε και πολύ φτωχοί ένα ζευγάρι κόττες

Εμείς εδώ δεν είρθαμε να φάμε και να πιούμε 

Από αγάπη είρθαμε , είρθαμε να σας δούμε 

Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει 

και ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει …… 

Χρόνου πολλά ….. 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *