ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Να τσαι ο λεβέγκη ο Βασίλη με τα ωραία σι Τσακώνικα . Βασίλη Φχαριστούντε . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλης 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του Αγούστου 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτε#87: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Ένι θυνικχουμένα πφι από το Αίγιε τσινήκαει 80 Γερμανοί τσαι εσούκαει ως τα Κερπινή . Οπά οι αντάρτοι ανοίαει μάχη.. Νιτσήκαει οι Αντάρτοι . Άγκαει του Γερμανοί αιχμαλώτοι τσαι σ’ενέγκαει τθα Καλάβρυτα . Σε ταγίαει, σε ποκίαει τσαι τσαπόλυτοι σ’αποσούκαει κατά το Χελμό. Τ’αργά όλοι εκιούβαει ογή τα Καλάβρυτα τσαι τα σύνταχα ταν άβα μέρα φύγκαει. Ξον από έτεοι πφι εφύγκαει, αραμάκαει τσαι τσhεί λαβουτοί τθο Ξενοδοχείε του Λερούνη . 

Οπά πφι αραμάκαει εζάκαει πρεσσοί να σι περιποιθούνει. Του Αγγελόπουλου οι σιατέρε,εζού, α αϊθά του Αλεξόπουλου. Σε περιποίμαει τσαι σ’αφήκαμε κά . Αλλά εκάναει οι αντάρτοι, σ’άγκαει σ’ αποσούκαει τθου Ξυδιά τσαι σε σκωτούκαει. Απέ αφού μαθήκαει ότσι είνι παρείντε οι Γερμανοί, σε ‘βαλήκαει σε κάτσι παλιομαντινέλε τσαι σε κχακχούαει άρον-άρον τθο νεκροταφείε απανούσε απο τον Άγιε. Τα Πέφτα τουρ ενία του Δετσέμπρη πέντε χιλιάδε στρατέ Γερμανοί εμπάκαει τθα Καλάβρυτα. 

Αγάκη για το δίπα νάμου τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Θυμάμαι που από το Αίγιο ξεκίνησαν 80 Γερμανοί και έφτασαν ως την Κερπινή. Εκεί οι αντάρτες άνοιξαν μάχη.Νίκησαν οι αντάρτες. Πήραν τους Γερμανούς αιχμαλώτους και τους έφεραν στα Καλάβρυτα. Τους τάισαν, τους πότισαν και ξυπόλητους τους πήγαν προς τον Χελμό.  Το βράδυ όλοι κοιμήθηκαν εδώ στα Καλάβρυτα και το πρωί την άλλη μέρα έφυγαν. Εκτός από εκείνους που έφυγαν έμειναν και τρεις τραυματισμένοι στο ξενοδοχείο του Λερούνι.Εκεί που έμειναν πήγαν πολλοί να τους περιποιηθούν: Του Αγγελόπουλου τα κορίτσια, εγώ, η αδερφή μου του Αλεξόπουλου. Τους περιποιηθήκαμε και τους αφήσαμε καλά, αλλά ήρθαν οι αντάρτες τους πήραν, τους πήγαν στου Ξυδιά και τους σκότωσαν. Μετά αφού έμαθαν ότι έρχονται Γερμανοί τους έβαλαν σε κάτι λινάτσες  και τους έθαψαν άρον άρον στο νεκροταφείο απάνω από την εκκλησία. Την Πέμπτη στις εννιά του Δεκέμβρη 5000 στρατός Γερμανών έφτασαν στα Καλάβρυτα…

Αγάπη για τον πλαϊνό μας και υγεία φιλενάδες και φίλοι . 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *