ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Από τα πεζοπορία με τον ανηψιέ μι Γιώργο τθα Μανερέικα…   

Τίτιντα τσαι Πέφτα 16–27 του Σερικχή 2021

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Α στέρνα του Γιαταγάνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Έντανη ογή ένι α Στέρνα του Γιαταγάνα…τσαι τθα κυριολεξία έκι κόμπο. Α πορία πρός τα τάνου ένι έγκα τθα Παλιόχωρα, προς τα ογή ένι έγκα τθο Καόγερε τσαι μετά τθο μακριού νησί .. τσαι κίσου μι, ένι έγκα τθα Λούτσα , εκχαμπαίνα το μαντρί του τσείου μι του Στράτη, τθαν Μπετίβα, τθο Τσέρφο .

Πόσοι τσαι πόσοι διψαστοί, αντροίποι τσαι ζωντανά, ο ξεδιψάνει ,ο ξεκορατσιάνει όρεγη . 

Παππού Θόδερε : ΑΙΩΝΙΑ ΝΤΙ Α ΜΝΗΜΗ …..

Καλε ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι θίλοι.. καλε ένι να νιουρίζουμε τον τόπο νάμου .

                ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………..

Αυτή εδώ είναι η στέρνα του Γιαταγάνα ..και στην κυριολεξία ήταν κόμβος : Ο δρόμος προς τα πάνω πάει στην Παλιόχωρα, προς τα εδώ πάει τον Καλόγερο και μετά μακρύ νησί…και πίσω μου πάει στην Λούτσα, κατεβαίνει στο Μαντρί του θείου του Στράτη, στην Μπετίβα, στον Τσέρφο .

Πόσοι και πόσοι ανθρώποι και ζώα δεν ξεδίψασαν  εδώ;

Παππού Θεόδωρε : ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ…       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *