ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τήτηντα 8 του Αμάη 2019  Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο Ιντερνέτι #8 : του Πάνου Ναρνέρη . 

Γ: Βρε Σιούλα το Θεό ντο ο ‘σι έχα ιντερνέτι ; 

Σ: Ο ‘νι έχα βρε Χριστσιανά ψέμματα θα ντ’αλήου .. 

Γ: Ο ‘νι κιστία ντι μα ταν Έωνη , έσι έχα τσαι ο ‘σι θέα να μι δείρε 

γιατσι μ’έσι ζηλέγκα … 

Σ: Θα νάρου κανιά φορτωκήρα τσαι θα μόλου να ντι νι κατςhού τάνου ντι βρε παρασάνταλε .. 

Γ: Αφού έσι έχα γιατσί ο ‘σι θέα να μη δείρε ; 

Σ: Γκανένα ο ‘νι έχου ένι κοφτέ το καλώϊδε .. 

Γ :Μα το ακλεριαστέ πφουρ εκόφτε μαθές ; 

Σ: Ταν ατσιπέρη με το παλιότσαιρε  , πφι έκι φουσού πρεσιού .

Γ: Εκιου κια νι έσι ξέρα ; 

Σ: Άμα έσα ρωτούα τσαι εκιού , άκια να ξέρερε …. 

Γ: Ο ‘σι αούα μι τσαι τσι είνι ποίντε ; ποτέ θα νι φκειάξωει ; Απέ ντι νι αούντε Κράτος , ο κόσμο ένι χανούμενε τσαι έτεοι με το ραχατιλίτσι σου να μπάτσε τσαι πάθωει  τσίπτα … 

Σ: Βρε σε  χάτσερε μπίτι για μπίτι ; Πφουρ έσι ποία έτρου ; Θα νι φκειάξωει σάμερε , ταχία θα νι φκειάξωει , ούτε τσαι τότθε πφι εμποίτσε τα ταραμονή ο ‘σα ποία έτρου !!!

Γ: Νιάε μι τα ταραμονή νι εμποίτσε ο Θεό αλλά έγκεινη οι αντροίποι . 

Σ: Έτζε εκιού να μπάλερε νόημα , να ερέσερε άκρα ; .

 

Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου..

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..   

——————————————

Βρε Σιούλα στο Θεό σου δεν έχεις ιντερνέτ ; 

Δεν έχω βρε Χριστιανή ψέμματα θα σου πώ . 

Δεν σε πιστεύω μα την Έλωνη , έχεις και δεν θέλεις να μου δώσεις γιατί ζηλεύεις .. 

Θα πάρω καμμιά φορτωτήρα και θα έρθω να την σπάσω απάνω σου βρε παρασάνταλο .. 

Αφού επχει σ γιατί δεν θέλεις να μου δώσεις ; 

Κανείς δεν έχει , είνα κομμένο το καλώδιο 

Μα το άκληρο , πως κόπηκε μαθέ  ; 

Προχθές με τον παλιόκαιροπου φύσαγε πολύ . 

Εσυ που το ξέρεις ;

Άμα ρώταγες και εσύ θα ήξερες 

Δεν μου λες τι κάνουνε ; Πότε θα το φτειάξουν ; Μετά σου λένε κράτος , ο κόσμος χάνετε και αυτοί με το ραχατιλίκι τους  μήπως και νας πάθουν κάτι .. 

Βρε τάχασες τελείως ; Πως κάνεις έτσι ; Θα το φτειάξουν σήμερα , αύριο θα το φτειάξουν , ούτε και τότε που έκανε τον σεισμό δεν έκανες έτσι !!

Άκουσε με τον σεισμό το έφερε ο Θεός αλλά αυτό οι ανθρώποι . 

Πήγαινε εσύ να βγάλεις νόημα , να βρείς την άκρη …. 

Με το καλε να ξημερωθούμε όλοι μας .. 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *