ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα 7 του Νοέμπρη 2018  ..μΤσακωνοπαρέα μοι .μ

……..Ο λαβουτέ αητέ …. Αίσωπο ..

1) Τάνου σε ένα αψελέ βράχο ένα αητέ έκει κασήμενε τσαι έκει ψαφού με τουρ εψιού σοι να ερέσει γκάνα αγό τσαι να νι κιάσει . Τότθε κάκοιε τσυνηγο νι’ οράτσε τσαι νιε ξερίε με το τόξο . Το βέλη νιε περαήε πέρε για πέρε τσαι α άκρα από το βέλη μαζύ με τα φτερά του αητού , εμπαήκαει ταν άβα μερία πουρτέσε από τουρ εψιού σοι .  Ο αητέ άμα τσαι σ’οράτσε λαβουτέ πλέα επέτσε : 

Άλιου σεκλέκι τσαι έγκεινη για σ’ ενίου να σκωρεγκούμα από τα ιίδα τα φτερά μοι : Το τσεντρί  τα  λύκη τσαι τα στεναχώρια ένει πρεσιού πιο ατςhέ άμα τσαι λαβουθήρε  από κάτσι δικό ντοι ..

2) …..Το αηδόνι ( μπιρμπίλι ) τσαι το χελιδόνι . Αίσωπο .  

Ένα χελιδόνι οργηνέγκουντα έκει το αηδόνι , να φκειάξει φωλία σε τσέα αντρούπου τσαι έτρου να  είνει παρέα .  Το αηδόνι απογήτθε:

Ο ‘ νει θέντα να θυνηκχούμα τα σεκλέκια  τσαι τουρ αναποϊδίλε πφι επεραήα παλιά , γιάκεινη ένει ζούντα  ταν ερηνία …… 

Κάκοιε  πφι νιουρίε τσαι ενοιούτσε ένα ατςhέ σεκλέκι διότσι έτρου ενάτθε τσαι ετυχήτσε ένει αποφύου ακόνη τσαι το μέρη πφι ενάτθε  έκεινη πφι σεκλεκίε , το κακό ….

…. Καλε ξημέρουμα να έχουμε  ..  οι πλέτεροι έμε περαητθοί νία  στεναχώρια , άλλοι πλέκιεριου τσαι άλλοι λιγούτερε … 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

…………………………………………………..

1) Ο λαβωμένος αητός … 

Πάνω σε ένα υψηλό βράχο ένας αητός έψαχνε με τα μάτια του  να βρεί κάνα λαγό και να τον πιάσει . Τότε ένας κυνηγός τον είδε και του ‘ρίξε με το τόξο . Το βέλος τον διαπέρασε και η άκρη του βέλους μαζύ με τα φτερά του αητού εβγήκαν στην άλλη μεριά μπροστα στα μάτια του . Ο αητός λαβωμένος πια μόλις το είδε είπε : 

Άλλη στεναχώρια και αυτή  για μένα να πεθαίνω από τα ίδια μου τα φτερά . Το κεντρί της λύπης και της στεναχώριας είναι πολύ πιο μεγάλο αν λαβωθείς από κάτι δικό σου ….. 

 2)………Το Αηδόνι και το χελιδόνι … Αίσωπος …..

Ένα χελιδόνι συμβούλευε το αηδόνι να φτειάξει την φωλιά του σε σπίτι ανθρώπου και έτσι να κάνουν παρέα  . Το αηδόνι αποκρίθηκε 

Δεν θέλω να θυμάμαι τις στεναχώριες  και τις αναποδιές που πέρασα παλιά , γιαυτό ζω στην ερημιά  . 

Κάποιος που ένοιωσε και εγνώρισε μια μεγάλη στεναχώρια , γιατί έτσι έγινε και έτυχε , αποφεύγει ακόμη και το μέρος που έγινε το κακό .

 Καλό ξημέρωμα να έχουμε  . Οι περισσότεροι από μας έχουμε περάσει μία στεναχώρια .. άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο ..

……………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *