ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ….

ΤΗΤΗΝΤΑ 7 του Αγούστου2019 . ΑΤσακωνοπαρέα .

Λιχίνισμα #1 : του Πάνου Μαρνέρη : από τα γιορτά του συλλογου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ» τθο Πραστέ 28 /7/2019 .

Γιαννού : έατθε έατθε να μαζούμε ταν άουνα να τσινήουμε το λιχίνισμα , οράκα ένα σύγνεφο οπά τον Οριόντα μπάτσε τθαήσει γκάνα παλιότσαιρε … 

Γιωργού : έα ντεεεε μη νι γρουσουζέμπτζερε τα δουλεία … 

Γιαννού : Τσι να γρουσουζέψου μαθές  ο ‘σι ορούα νι το σύγνεφο ; 

Γιωργού : Μα πφι να κατακίερε τα γρούσα ντι …νιλία ντεεεε. 

Γιαννού : Άμα ένι να βρέτσει θα νιάει ενίου τσαι ετίου μαθές . 

Γιωργού : βούε νι ντεεέ , μπα σε καλέ ντι . 

Γιαννού : Καλέ καλέ ο ‘νι αούα τσίπτα μον συγυριστήτθε ..

Γιωργού : Φώνηατσε τουρ ατςhοίποι με του σhινάκου ,ενεί τσαι οι σιατέρε αποκίσου με τα σάρα… 

Γιαννού : να οράμε ποίε θα ένι ο τυχερέ να ερέσει το σιδέρουμα ταρ άουνα .  

Γιωργού: αμ ποίε άλλε από το Γιώργο μι .. 

Γιαννού: τόσιου τυχερέ ένι πλέα ; 

Γιωργού : Μάκο ! Αφού ερέτσε ενίου , ό ‘νι τυχερέ τσι ένι ; 

Γιαννού : Καημένα εκιού , γιατσί ετίου ντε τσιτάε πάκουμα κοτζιά μι Γιώργο ;

Γιωργού ( με νάζι ) όχι δα , ένι έχου τσαι ο Γιώργο μι τα θεουζhία σι … 

Γιαννού : εκόφτε νία χαρά ,  το άχουρε ένι δενάχουντα,  ότσι επρέπουντα για τα ζώα …. 

Γιωργού : Για να ράμε εκόφτε τσαι ο τθάχο ; μην αραμάνει πρεσσοί κχομπούλοι ; 

Γιαννού : Νια χαρά είνι δενάχουντα όα νια χαρά .

Γιωργού : μη δείνερε τα σιατέρια σhίνακα ου ‘νι ξέρουντα ακόνη … 

Γιαννού : τσαι πφου θα μάθωει 

Γιωργού: θα να μου στραβούνει , ένι θυμουμένα από τα δικά μι , νια βοά αναιμούκα νια σhινατσία τα τσιουφά τα Μάτη μι τσαι με ‘κει τσυνηγούα του δάματσε με το σhίνακα…. 

Γιαννού : Μα τσαι εκιού καψοκαημένα τα τσιουφά σι ξεπίτηδες νιε μποίτσερε ;

Γιαννού : Ελάτε , ελάτε να μαζέψουμε το αλώνι να ξεκινήσουμε το λίχνισμα, είδα ένα σύννεφο εκεί στον Οριόντα μπας και σηκώσει κανένα παλιόκαιρο…

Γιωργού: Έλα ντε μην την γρουσουζεύεις τη δουλειά…

Γιαννού: Τί να γρουσουζέψω μαθές δεν το βλέπεις το σύννεφο;

Γιωργού: Μα που να καταπιείς τη γλώσσα σου…μιλιά ντεεεε.

Γιαννού: Άμα είναι να βρέξει θα ακούσει εμένα και εσένα μαθές.

Γιωργού: Βούλωσέ το ντέ, μπα σε καλό σου.

Γιαννού: Καλά καλά δεν λέω τίποτε μόνο συγυριστήτε…

Γιωργού: Φώναξε τους άντρες με τα δικριάνια, εμείς και τα κορίτσια αποπίσω με το σάρωμα…

Γιαννού: Να δούμε ποιός θα είναι ο τυχερός να βρει το σιδερικό (ασήμωμα) του αλωνιού.

Γιωργού: Αμ, ποιός άλλος, ο Γιώργος μου…

Γιαννού: Τόσο τυχερός είναι πιά;

Γιωργού: Μα ναί! Αφού βρήκε εμένα, δεν είναι τυχερός, τί είναι;;;

Γιαννού: Καημένη εσύ, γιατί εσένα σου έπεσε πλάτωμα κοτζάμ Γιώργος!!!

Γιωργού: όχι δα, έχει κι ο Γιώργος μου την ομορφιά του…

Γιαννού: Κόπηκε μια χαρά, το άχυρο φαίνεται, είναι ότι πρέπει για τα ζώα…

Γιωργού: Για να δούμε κόπηκε και το στάχυ, μην μείνουν πολλά άκοπα…

Γιαννού: Μιά χαρά φαίνονται, όλα μιά χαρά.

Γιωργού: Μη δείνεις στα κορίτσια δικριάνι δεν ξέρουν ακόμα…

Γιαννού: Και πως θα μάθουν

Γιωργού: Θα μας στραβώσουν, θυμάμαι από τα δικά μου, μια φορά πέταξα μια δικριανιά στο κεφάλι της μάνας μου και με κυνηγούσε στις δάμακες με το δικριάνι…

Γιαννού: Μα και εσύ, καψοκαημένη στο κεφάλι της επίτηδες το έκανες;;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *