ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τήτηντα 5 του Δετσέμπρη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του Νέοι . 

   —————Τσακώνικα με το Πάνο ————— 

.Εζού ένει  αγκραίνου = αγκυστρώνομαι 

Αγκράκα τάσου του πρίνου = αγκυστρώθηκα ( γατζώθηκα )  μέσα στα πουρνάρια .

Εζάκα ν’ ασπηδίου τον αγκατέ αλλά αγκράκα τσαι εστσία τα ιίτα μοι 

Επήγα να πηδήξω τον φράχτη αλλά αγκυστρώθηκα  και έσκισα τα ρούχα μου . 

Έκεινη μοναχά ή´ πφι εφαήκα τσαι τα σhούκχα μοι = 

Εκείνο μοναχά ή´ που έφαγα και τα μούτρα μου …. 

Ορή αγκράϊτσε το κακίστρι του όνου τθα σhίντα ταν ελήα =

Κοίτα αγκύστρωσε το καπίστρι του γαϊδάρου στην ρίζα της ελιάς 

Ορή αγκράτσε το τςhέρβουλε μοι σε ένα πούμπουςhε ετσιτά τσαι κατςhούκα τ’ αβουγά πφι να στραβουθού …. = 

κοίτα αγκυστρώθηκε το παπούτσι   μου σε (κοντό  μυτερό ξύλο) 

Έπεσα και έσπασα τα αβγά που να στραβωθώ  …. 

Έα παρίσιου κοντά , τσι επαθήτσερε αγκράτσερε = 

Έλα ( να έρχεσαι ) κοντά , τι έπαθες αγκυστρώθηκες. 

Ο αγκράκα αλλά εγεράκα ο άραχλε (άραχνε) …..

Δεν αγκυστρώθηκα αλλά γέρασα ο δυστυχής 

Από τα γρούσα θίλοι μοι ,κα να αγκραηθήτε 

 τσαι άμα ό ‘τθε νιούντε νι , ογλήγορα  θα νιλήτε ..

Από την γλώσσα φίλοι καλά αγκιστρωθήτε 

 και άμα  δεν την μιλάτε , γρήγορα θα μιλήστε 

 Αφρέ ύπρε , γλυκά ονείρατα τσαι Καλε ξημέρουμα ..

………… . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *