ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Από τα Γιορτα τα Τσικνοπέφτα με τα καμπτζία του Γυμνασίου …. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τήτηντα 5 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αποκρίσιε #3 του: Πάνου Μαρνέρη 

Βασίλω : Ορή ότσι φάμε σάμερε θιλενάδα … 

Γούλα :Γιατσί ; 

Βασίλω: Σε τςhεί αμέρε έμε έχουντε του Δέφτεροι Αποκρίσιε .. 

Γούλα : Ουουου νι αλησμονέκα πφι να μαργουθού 

Βασίλω: Ναι ντεεεε τσαι ταν άβα μέρα ένι α καθαρία Δέφτερα … 

Γούλα : Ναι ναι ο τσαιρέ ένι περού κολλέγισα μοι ….. 

Βασίλω: ο ‘σι αούα τσίπτα , βδημά ένι μπαίνα , βδημά ένι μπαήνα … 

Γούλα : Ορή φάε να φάμε σάμερε κάνα κοψίδι  κρίε γιατσί θα αλήουμε το κρίε κριαούνι κολλέγισα . 

Βασίλω: Σαράντα ναμέρε είνι καψο Γούλα θα περάνει μάνι μάνι .

Γούλα : Ο ‘σι αούα μι νι έσι κχοντούκχα όα τα Σαρακοστά ;

Βασίλω: Τσι κουβέντα ένι έντανη μαθές ; Ταν έμισε θα κχοντού;

Γούλα :Κια να ξέρου α έρμο τσαι εζού , ένα ρώτημα μπήκα ;

Βασίλω : Μη ξεστομίζερε ετσιτάπα  κουβέντε.  χριστσιανοι έμε , θα να μου δάει ο απανούσε . 

Γούλα : Όρα να μπάτσε να μου δάει με νια γουλία κριαούνη πφε θα φάμε ; Ο θα έσι κα ; Άβα άειδα ο ‘κι έχου ο θεό πάρα θα κατσάει να ξεσυνεριστεί σενίου …

Βασίλω: Σουτ κακό χρόνε νάχερε .. τσι κουβέντε είνι έντεοι πφι έσι ξεστομίζα , κχάρα θα ξερίσει. Τσύριε ελέησον , Τσύριε ελέησον .. 

Γούλα : Σιγά βρε σιγά όρεγη ο θεός ένι έχου τόσοι δουλείε με ένταοι πφι εινι γινούμενα το κόσμο θα χωλιάει με νία γουλία κριαούνι τσαι κανιά γουλία αρτουμάτσι πφι θα φάου εζού τσαι εκιού …. 

Βασίλω : νιάε μι κά  . Μη Βάνερε ενίου τθο ιίδε παχνί με ετίου; …

Εκιού περιδρόνιασε  ότσι έσι θέα ενίου μη μι ξανακιάσερε το τθούμα ντι τσαι ούτε πφι ένι θέα να ξέρου γιατσί τσαι το να ξέρου αμαρκία ένι ……

Γούλα : Τσι να φάρε εκιού με έγκεινη το λαρδί πφι  έσι έχα τάνου ντι,  οράκα εζού να κχοντουθήρε , αλλά έτρου  όπφουρ έσει , έσι βαστάζα κάνα χρόνε …. τσαι βάααλε …. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΚΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΑ. 

——————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

——————-

Κοίτα ότι φάμε σήμερα φιλενάδα …. 

Γιατί; 

Σε τρεις ημέρες έχουμε τις δεύτερες απόκριες 

Ουουου το ξέχασα που να μαραθώ … 

Ναι ντεεε και την άλλη μέρα είναι καθαρή Δευτέρα . 

Ναι ναι ο καιρός περνάει φιλενάδα  μου … 

Δεν λές τίποτα εβδομάδα μπαίνει εβδομάδα βγαίνει 

Κοίτα φάε να φάμε σήμερα κάνα κοψίδι κρέας , γιατί θα πούμε το κρέας κρεατάκι φιλενάδα .. 

Σαράντα ημέρες είναι καψερή Γούλα θα περάσουνε τάκα τάκα …

Δεν μου λες την κρατάς όλη την Σαρακοστή; 

Τι κουβέντα είναι αυτή μαθές ; Την μισή θα κρατήσω;

Που να ξέρω και εγώ η έρημη μια ερώτηση έκανα 

Μη ξεστομίζεις τέτοιες κουβέντες , Χριστιανοί είμαστε ,θα μας κάψει ο επάνω .. 

κοίτα μη μας κάψει .. για μια γουλιά κρεατάκι που θα φάμε ; Δεν θα είσαι καλά ; Άλλη δουλειά (σκοτούρα ) δεν έχει ο Θεός πάρα να καθήσει νά ασχοληθεί με εμένα ….. 

Σούτ κακό χρόνο νάχεις , τι κουβέντες είναι αυτές που ξεστομίζεις , φωτιά θα ρίξει . Κύριε ελέησον κύριε ελέησον … 

Σιγά βρε  σιγά εδώ ο Θεός έχει τόσες δουλειές με αυτά που γίνονται στο κόσμο θα στεναχωρηθεί με μια γουλιά κρεατάκι με καμμιά γουλία τυράκι που θα φάω εγώ και εσύ ; 

Άκουσε με καλά . Μη βάζεις εμένα στο ίδιο παχνί με εσένα ; Εσύ περιδρόμιασε ότι θές εμένα μη με ξαναπιάσεις στο στόμα σου και ούτε που θέλω να ξέρω , γιατί και το να ξέρω αμαρτία είναι …. 

Τι να φάς εσύ με αυτό το λαρδί που έχεις επάνω σου , είδα εγώ να κρατηθείς , αλλά έτσι όπως είσαι , βαστάς  κάνα χρόνο .. και βάλε  

……….Καλό ξημέρωμα και καλή Σαρακοστη ………… 

…………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *