ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

ΚΑΛΕΣΜΑ  σε όλοι του Τσακώνοι … 

του Πάνου Μαρνέρη …. 

Ο χορέ τον Άγιε Λίδι Θα ‘νει ατςhέ  τσαι ένα στολίιδι 

Α Τσακωνιά  θα δοξαστεί Για έντανη όλε ο κόσμο θα νιλεί . 

Τσαι ενεί όρπα θα έμε Το παρών νάμου να δούμε 

Να  συμπαρασταθούμε Τσαι παλάνια για να  Ντούμε 

Έατθε Τσακωνοπαρέα Όλοι αντάμα τσαι παρέα 

σε έντενη το χορέ να ζάμε Ίσως τσαι ενεί τάσου να μπάμε 

Για άβα  νία βοά Θα ασπηδήουμε για τα κα

Όλοι με πρεσά αγάκη τσαι με μπόλικο μεράκι . 

Του Άγιε Λίδι τα στενά Θα ένει όα α Τσακωνιά 

Το χορέ νάμου να χορέψει τσαι παντού να ‘η διαφεντέψει 

Οράτε  μπάτσε τσαι ο ζάτε Γιατσί θα νι μετανοιάτε

Θε να νι χορέψουμε όλοι Τσαι ότσι  ζάει τσαι ότσι  μόλει . 

Τσαι τα γρούσα θα νιλήμε Τσακώνικα θα τραγουδήμε

Τα ξένα Μάτη μη μη δείρε Γιατσί θα σεκλεκιστήρε. 

Τουρ έξε  του Ιούλη ,Θε να δάει το πελεκούϊδι

Θε να μπάμε το χορέ  τσαι ένει απ’ το Τερέ.  

……………………………………

Ο χορός μεσ ‘ το Λενίδι ,θάν’ μεγάλος θαν’ στολίδι 

Η Τσακωνιά θα δοξαστεί γι αυτή ο ντουνιάς θε να ομιλεί,

Και εμείς έκεί θα είμαστε το παρών να δώσουμε 

Να συμπαρασταθούμε και να χειροκροτήσουμε . 

Ελάτε Τσακωνοπαρέα όλοι αντάμα και παρέα 

Σε αυτόν τον χορό να πάμε κα ίσως στο χορό να μπούμε 

Για άλλη μια φορά θα χοροπηδήσουμε για τα καλά 

Όλα με πολύ αγάπη και με μπόλικο μεράκι… 

Στου Λεωνιδίου τα στενά θάναι όλη η Τσακωνιά 

Το χορό μας να χορέψει ,πανταχού να διαφεντέψει .

Κοιτάξετε γιατί αν δεν πάτε ,εσείς θα μετανιώσετε 

Θα χορέψουμε όλοι εκεί και ότι πάει και ότι  ‘ρθεί

Την γλώσσα θα μιλήσουμε Τσακώνικα θα τραγουδήσουμε 

Στα ξένα μάνα μη με δώσεις μάννα θα το μετανοιώσεις 

Στις έξη του Ιούλη θα καεί το πελεκούδι 

Θα μπούμε μέσα στο χορό , και εμείς απ’ το Τυρό…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *