ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΤΗΤΗΝΤΑ 31 του Γενάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Καννιά χούφτα βρόνη κάκια κάκια , τσε έτανη ό ‘κει γιομάτα . Ο Αμερικάνο νιε έκει τσhού δίχως παράπονα Σάματσι έκει συμμερισκούμενε τσε ετήνε τα φτώχεια . Γκριουφά απο τουρ άλλοι νιε έμα δίου καννιά φιλέρα άντε ή´ κάνα κομμάκι μπομπότα .
Άλλοι βολαί έμα μπαήνου τα μουρία τσε νιε έμα μαζούκχου
μουρόφυα , αν τσε ένταει είγκιαει προγραμμακιστά για τα γιδοπρούατα . Σε έκει αρίκχου με προσοχή απο του Χέρε μη τσε έκει προσέχου μπάτσε μη κατσεί του διατθύλοι . Με έκει ξεικάζου αθώα τσε έκει τςhίφου τα τσιουφά ση τάνου μη δείγμα αγάκης σα να με έκει αού ευχαριστώ … Όα τα ζώα είνει έχουντα το τρόπο σου να να μου ευχαριστήνωει σούντα να ση κατάβουμε …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΑΓΑΠΗΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΠΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΑ ΝΙΟΥΜΟΥ …
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *