ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα 30 του Γενάρη 2019 Α Τσακωνοπαρέα  

Για του νέοι #98 : του Πάνου Μαρνέρη .

Τάραμα = κούνημα  ή´

Τάραμα = ( χυλός νερό με αλεύρι για σκύλους ή´ γουρούνια 

Ταραμονή = σεισμός 

Τραχηλίζου = προτροπή σε σκύλο να επιτεθεί . 

Βρε Νικόα με ένα  τάραμα τσιτάνει όα τα  χαρούπια χάμου .

Βρε Νικόλα με ένα κούνημα έπεσαν όλα τα χαρούπια χάμω . 

Θα είνει παρανατά όπφουρ ένει δενάχουντα..

Θα έχουν παραγίνει όπως δείχνει . 

Εφκιάτσερε το τάραμα για το κούε = έφτιαξες χυλό για το σκύλο . 

Ο ‘σει αού μοι Λέου εμπήτσε ταραμονή τα νιούτθα ; = 

Δεν μου λες Ηλία έκανε σεισμό την νύχτα ; 

Αν εμπήτσε ταραμονή ; Με φαγκήστε ότσι ο παλιόκαλιε  έκει θα βροντάει αλλά τσι να ντι αλήου ο παθήτσε τσίπτα . = 

Αν έκανε σεισμό ;  Μου φάνηκε πως γκρεμιζόταν η παλιά καλύβα 

( παλιόσπιτο ) αλλα τι να σου πώ δεν έπαθε τίποτα . 

Ντίνο μη τραχηλίζερε το κούε θα κατσεί  γκάνα άντρωπο τσαι θε ‘ρέσερε τον εμπιά ντι .= Ντίνο μην προτρέπεις  τον σκύλο θα δαγκώσει κάνα άνθρωπο και θα βρεις  το μπελά σου … 

Ορεί έμα έχα φκιαχτέ τάραμα για το κούε αλλά με τα ταραμονή 

τουμπαρίε το λοτσhάρι τσυχήτθε τσαι εζάτσε χατέ  . 

Κοίτα είχα φτιάξει χυλό για το σκυλί αλλά με τον σεισμό τούμπαρε το δοχείο του σκυλιού χύθηκε  και πήγε χαμένο .

Καλέ  ξημέρουμα  σε όλοι νάμου τσαι κα συνταχινά . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *