ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τήτηντα 30 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέεα 

Παππού εγγονέ # 59 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Βρε βρε βρε ! Καώς το σιατέρι μι .. 

— καου ντ’ερέκα παππού .. 

— Κια έσα ζατά σιάτη μι; ένα μήνα ολάτσερε εμποίκα να ντ’οράου λεκαρίαει τα ψίλια μι να ξοικάζου… 

— Βρε παππού αφού έσι ξέρου κια έμα τσι μ’έσι ρωτού; 

— Αμ εζάτσερε να οράρε τον άλλε παππού γιάκεινη με ξεχάτσερε .. 

— Βρε παραπονιάρη παππού αφού ένι όλε το χρόνε μαζί ντι ; 

— Ναι όρκο μι έσι αλλά εζού ντ’ένι θέου πάσα μέρα …τσαι όλε το χρόνε .. 

— Παππού μη γένησιου μοναχοφάη , να μην οράου τσαι τον άλλε μι παππού λιγάτσι ; 

— Ναι όρκο μι να νι’οράρε αλλά να , αμα τσαι είνι περούντε οι χρόνου έμε γινουμένοι ενεί οι ατςhοί γκρινιάρηδε τσαι παραπονιάρηδε .. 

— Έγκεινη νι ένι νιουρίζα πρεσιου κα παππού … 

— Γιατσί καμπτζί μι τσαι ο άλλε παππού έτρου γκρινιάρη τσαι παραπονιάρη ένι ; 

—Παραπονιάρη ουουου πρεσσιού … 

— Ο ‘νι γκρινιάρη σα τσαι σ’ενίου σιάτη μι ; 

— ΕΑ βρε παππού νια χαρά έσι , άμα γκρινιάζερε τσαι λιγάτσι εζού ντ’ενι αγαπούα πάρα πρεσιού … 

— Τσαι εζού καρδία μι ,τσαι εζού . 

Με το καλέ να ξημερουθούμε  όλοι νάμου . 

….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

…………………………………………………………………….

— Βρε βρε βρε! Καλώς το κοριτσάκι μου…

—καλώς σε βρήκα παππού..

—Πού είχες πάει κόρη μου; Ένα μήνα ολόκληρο έκανα να σε δω ασπρίσανε τα μάτια μου να κοιτάζω…

—Βρε παππού αφού ξέρεις που ήμουνα τι με ρωτάς;

—Αμ πήγες να δεις τον άλλο παππού γιαυτό με ξέχασες…

—Βρε παραπονιάρη παππού αφού είμαι όλο το χρόνο μαζί σου;

—Ναι όρκε μου είσαι αλλά εγώ σε θέλω κάθε μέρα… και όλο το χρόνο…

—Παππού μη γίνεσαι μοναχοφάγος, να μη δώ και τον άλλο μου παππού λιγάκι;

—Ναι όρκε μου να τον δεις αλλά να, όταν περνούν τα χρόνια γινόμαστε εμε’ις οι μεγάλοι γκρινιάρηδες και παραπονιάρηδες.. 

—Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά παππού…

—Γιατί παιδί μου και ο άλλος παππούς έτσι γκρινιάρης και παραπονιάρης είναι;

—Παραπονιάρης ουυυ πολύ…

—Όχι γκρινιάρης σαν και εμένα κόρη μου;

—Έλα βρε παππού μια χαρά είσαι, κι αν γκρινιάζεις και λιγάκι, εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ …

—Και εγώ καρδί μου, και εγώ.

Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας.

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *