ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τήτηντα 3 του Αωνάρη 2019 .. Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #131 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ακαμάρουτε = ακαμάρωτος …..Αιρεσιάρη = νευρικός , εριστικός 

Ακάμεστε = ακαμάτευτο ( χέρσο ) …….Ακχό = ασκί 

Απογιομίνου = γεμίζω τελείως ……. Αφούτςhι = αδελφάκι 

Άκλερε , ακλεριάϊδη = άκληρο , κακότυχο 

Έα ογή βρε ακαμάρουτε = έλα εδώ βρε ακαμάρωτε

 

( Το (ακαμάρουτε ) το έλεγαν χαϊδευτικά στα μικρά παιδιά ) 

Έα να ντι θίλίου βρε ακαμάρουτε = έκα να σε φιλήσω βρε ακαμάρωτο 

Ο τθε αούντε μι έτενη ο Σταμάκη , ήμαρτον Θέ μι ,  τσι σιρεσιάρη ένι ;

Δεν μου λέτε εκείνος ο Σταμάτης , ήμαρτον Θεέμου τι νευρικός (εριστικός) είναι ;

Έντανη α χούρα αραμάτσε ακάμεστε = αυτό το χωράφι έμεινε ακαμάτευτο .. 

Κια νι ερέτσερε έντενη τον ακχό ; Που το βρήκες αυτό το ασκί ; 

Ορή απογιόμησε νι έγκεινη το γιαλί = γέμισε το αυτό το μπουκάλι

Το αφούτςhι ντι πόσοι χρονού ένι ; = το αδελφάκι σου πόσων εγώ είναι ;  

Έκεινη το ακλεριάϊδη το ζωντανέ με φαήτσε όα τα λαλούϊδα = 

Εκείνο το άκληρο ( κακότυχο) το ζώο μου έφαγε όλα τα λουλούδια .

Ο ‘τθε αούντε μι έγκεινη το ακαμάρουτε τσι αιρεσιάρικο ένι ; 

Δεν μου λέτε αυτό το ακαμάρωτο τι νευρικό που είναι ; 

Καλέ ξημέρουμα …ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *