ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τήτηντα  3 του Απρίλη 2019 . 

Ο Καλλιοτζή  Διαστσευή από ταν Ελένη Μάνου   .

Α συνέχεια τσαι το τέλη από : τουρ αητοί του Μαλεβού 

Διψού έν’ο κάμπο για ύβατα τσαι ο σhίνα για του χιόνε

Εκορατσιάε α Τσακωνιά για του παλιοί σι κρέφτε .

Το Καλλιοτζή νιε κλείκαει τας τα Συτζά το βράχο .

Ο Μετσ´ Αράπη νι έκι νιου τσαι νι έκι προστάζου . 

-Μπάε Δήμο προστσύνει μι τ’άρματα ντι ανέμου .

-Τσι ένι γκανιά νιόνυϊθη ,για να ντι προστσυνήου 

Τα στήθη μι να κιάσερε τα ζήση να μι χαρίσερε ;

Εζού ένι Θέου πόλεμο για να νιαθού τθο κόσμο . 

Τσαι το σπαϊθί μπαλήτσε νι , γιουρούσι τσαι εμπήτσε 

Όσιου έκι δενούμενε ψεά φωνά μπαλήτσε 

Να ‘κι  πουλάτσι ογλήγορε να ζάει τα τάσου Μάνη 

Να ζα’να αλεί το Ζαχαριά το Κρεφτομπαρμπιτσιώτα 

Να μόλει τθα ογλήγορα να μπάτσε μι γλυτούει

Ενιάτσε νι ο Ζαχαριά τσαι νιε κακοφαγκήστε 

Σεούτσε τότθε τ’άγο σι τα Σίκαινα έν’ έγκου

Έσι ακόνη ζωντανέ βρε Καλλιοτζή αϊθή μι 

Φωνηάε τότθε ο Καλλιοτζή ,απογημό νιε δούτσε 

Κια έσι αϊθή μι Ζαχαριά , έα να μι γλυτούερε 

Τότθε νιε πέτσε ο Ζαχαριά τσαι νιε  απογήτθε

Όρα να μη κιοτέψερε μη σ’ βάλερε το νού ντι

Όσιου ένι ο Ζάχο ζωντανέ ο προστσυνού πασάδε

Τσαι οι Τούρτσοι εγκρενήσταει τσιτάνει τας το ρυάτσι .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Διψά ο κάμπος για νερά και το βουνό για χιόνια 

Εδίψασε και η Τσακωνιά για τους παλιούς της Κλέφτες 

Τον Καλλιοτζή τον έκλεισαν μες την Συκιά το βράχο 

Ο Μέτς Αράπης του ‘λέγε , του έλεγε και τον πρόσταζε

Βγες Δήμο προσκύνα με ,τα άρματα σου πέτα . 

— Τι είμαι καμμιά νιόνυφη για να σε προσκυνήσω ,

Για να μου πιάσεις τα στήθη μου , ζωή να μου χαρίσεις ;

Εγώ θέλω πόλεμο για να ακουστώ στον κόσμο

Έβγάλε τότε το σπαθί και έκανε γιουρούσι 

Ψιλή φωνίτσα έβγαλε όση κι αν εδυνάστη  . 

Νά ταν πουλάκι γρήγορο να πάει στην μέσα Μάνη 

Να πάει να πεί του Ζαχαριά του Κλεφτομοαρμπιτσιώτη

Να έρθει γληγορότερα μήπως και με γλυτώσει . 

Σαν τ’άκουσε ο Ζαχαριάς πολύ του κακοφάνει 

Το άλογο του σέλωσε στην Σίταινα πηγαίνει 

Είσαι ακόμα ζωντανός , βρε Καλλιοτζή αδελφέ μου 

Φώναξε τότε ο Καλλιοτζής απάντηση του δίνει 

Που είσαι αδελφέ μου Ζαχαριά που είσαι να με γλυτώσεις 

Τότες του είπε ο Ζαχαριάς , απάντηση του δίνει 

Κοίτα να μήπως φοβηθείς στο νού σου μην το βάλεις

Όσο είναι ο Ζάχος ζωντανός , δεν προσκυνά πασάδες 

Και οι Τούρκοι εγκρεμίστηκαν έπεσαν μες’το ρέμα .

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *