ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Τήτηντα 29  του Αμάη 2019   Για του νέοι #120: του Πάνου Μαρνέρη .

 Ακαλύου = Κυλάω                    Ακαλυνούμενε = κυλιέμαι 

Κουρβουλίχου = κατρακυλώ.     Κουτουρού =στην τύχη 

Κουρκούλι = σωρός , (σημάδι όταν είναι μία πέτρα επάνω στην άλλη και ασπρισμένο , έχει εμποδιστική σημασία ή´ συνοριακή )

Ελιουτςhάγκα = εγλύστρισα …..

Ένι ακαλύου του κοτρόνε ταν άκρα =κυλάω τις πέτρες στήν άκρη 

Τσι έσι ακαλυνούμενε σα χιούρε = τι κυλιέσαι σα γουρούνι 

Ο ‘σι αού μι κια έσα ακαλυνούμενε σε καρβουνοθήκα ;   = Δεν μου λές που κυλιόσουν μέσα σε καμινιά; 

Όπφουρ έμα έγκου τθον ανήφορε ελιουτςhάγκα τσαι άγκα κουρβουλίχου το κατάβα τσαι σταμακημό ο ‘μα έχου.. Όπως επήγαινα στον ανήφορο εγλύστρισα και άρχισα να κατρακυλώ στον κατήφορο και σταματημό δεν είχα .. 

τάσου το σκοτάϊδι έμα έγκου τα κουτουρού =.  Μέσα στο σκοτάδι επήγαινα στην τύχη .. 

Ο ‘σι αού μι ένταει πφι επέτσερε σε κχαμπαήε ο εμαλέ ντι ή´ έτρου τα κουτουρού τσαι ούγειε άρει ο χάρο ;=  Δεν μου λές αυτά που είπες τα κατέβασε το μυαλό σου ή´ έτσι στην τύχη και όποιον πάρει ο χάρος ;

Βρε Χριστσιανέ ο ‘ράτσερε τα κουρκούλια γιατσί στραβό έσι ; Βρε χριστιανέ δεν είδες τα σημάδια ;   (την μια πέτρα επάνω στην άλλη , στραβός είσαι;

Κια να βάλου έγκεινη όλιου το χώμα ; Νά νι μαζού κουρκούλι; Που να  βάλω όλο αυτό το χώμα ; Να το  μαζέψω σωρό ;                ..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *