ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τήτηντα 29 Αγούστου 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ

ΛΑΟΙ  που γλώσσαν δεν τηρούσιν ,   μόνοι τους βάζουνε θηλειά 

Και θέλουν να πνιγούσιν ….

…………..ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ ………….

Τα Λατινικά πφι ίγκιαει βασιλέγκουντα κατά τα Ρωμαϊκά αυτοκρατορία  επφουντέτθαει . Νια γρούσα πφι νιε έκει 

νιού σκεδόν  όλε ο γνωστέ τότθε κόσμο .Τσαι όμως  .. 

αφανίστε . Γιατσί ; Τσι ενάτθε ; Τσίπτα το…. σοβαρέ…. απλά

εσταμακίαει  να νι νιλήνωει  . Βέβαια τα παρακλάϊδα , Γαλλικά ,  Ιταλικά , Ισπανικά πφι ο κορμό σου Λατινικά είνει νιληκχούμενα , 

αλλά α γρούσσα αυτού κάθε αυτού ο ‘νει νιληκχουμένα πλέα . 

Το ίδε παθήκαει τσαι τα Αρχαία Ελληνικά . Τσαι έταει πφουντέτθαει 

Βέβαια ενεί τα καθημερινότητα νάμου , Ελληνικά έμε νιούντε , αλλά 

ου ‘νει τα Αρχαία Ελληνικά . Ένταει πφι έμε νιούντε καθημερινά είνει α συνέχεια , α εξέλιξη από τα αρχαία . Θα μ’ αλήερε τα Τσακώνικα 

σε έμε νιούντε σάμερε όπφου παλιά . Όχι βέβια αλλά το ατςhίτερε σοι κομμάκι , ναι . Εκχοντούτθε . Εκχοντούτθε χωρίς γραμμακιτσή , χωρίς γραφόμενα , τάνου από 3000 χρόνου .  Έγκεινη ο ‘νει ματανιατέ, ποίε νιε ένει κιστίου θίλοι , ένει θάμα . 

Άρα θιλενάδε τσαι θίλοι , ο προφορικό όγο όπφουρ ένει δενάχουντα,

ένει  πρεσιού πιό  δενατέ  πιο αποτελεσμακικό από το γραφτέ . Το μόνιου πφι ένει ποίου ο γραφτέ ένει για τουρ αργούτεροι,  να νι σβαήχωει τσαι όχι να νι νιλήνωει . Το μόνιου πφι ένει ποίου ο γραφτέ όγο  νιε ένει σιγουρέγκου νία θέση τθο ραφάτσι τα ιστορία . 

Εγκεινη έμε θέντε τσαι ενεί ; Ο ‘ ΝΕΙ  Ν Ο Μ Ι Ζ Ο Υ ….. 

………..Συμπέρασμα Ν Ι Λ Η Ν Ε Τ Ε  Τσακώνικα ………

   Καλε ξημέρουμα  με υγεία τσαι αγάκη … 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Τα Λατινικά που βασίλευαν κατά την Ρωμαϊκη αυτοκρατορία 

Έσβησαν . Μια γλώσσα που την μίλαγε σχεδόν ο τότε γνωστος κόσμος . Και όμως αφανίστηκε . Γιατί τι έγινε ; τίποτα το…..

. ….σοβαρό…..απλά σταμάτησαν να την μιλούν . Βέβαια τα

παρακλάϊδα  ,  Γαλικά , Ιταλικά , Ισπανικά που κορμός τους είναι 

 τα Λατινικά μιλιούνται , αλλά , η ίδια η  γλώσσα δεν ομιλείτε πιά.

Το ίδιο έπαθαν και τα αρχαία Ελληνικά . Και αυτά έσβησαν . Βέβαια εμείς στην καθημερινότητα μας , Ελληνικά μιλάμε , αλλά δεν είναι τα Αρχαία Ελληνικά . Αυτά που μιλάμε καθημερινά είναι η συνέχεια , είναι η εξέλιξη των αρχαίων. Θα μου πεις τα Τσακώνικα τα μιλάμε το ίδιο όπως παλιά ; όχι βέβαια ,αλλά το μεγαλύτερο της κομμάτι , ναι . 

Εκρατήθηκε , Εκρατήθηκε χωρίς γραμματική , χωρίς γραφόμενα  πάνω από 3000 χρόνια . Αυτό δεν έχει ξανακουστεί , ποιος το πιστεύει  φίλοι μου , είναι θαύμα . 

Άρα φιλενάδες και φίλοι ο προφορικός λόγος είναι ισχυρότερος και αποτελεσματικώτερος  του γραπτού . Το μόνο που κάνει  ο γραπτός είναι για τις εχόμενες γενιές να διαβάζετε και όχι να μιλιέται . Το ό ο που κάνει ο γραπτός λόγος είναι πως του κρατά μία θέση στο ράμφισα της ιστορίας . Αυτό θέλουμε και εμεις ; . Δεν νομίζω .. 

Συμπέρασμα . Μιλάτε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Καλό ξημέρωμα με υγεία.. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *