ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Τητηντα 28 Του Φλεβάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

…….. ΟΙ ΔΥΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΣΕ ………
Από το βιβλίε του Γιάννη Κορόγου Διαστσευή τσε γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από το Πάνο Μαρνέρη.

Πάντα ένει θυμούμενε του δύου γειτόνισε τα Γιωργού τσε τα Νικοού.
Τσε οι δύου με τα μακρύα σου βραχάνια , του τσεντιστοί ποϊδέ σου τσε το καφεκί σου μαγκήλι , πότε δεητέ φιογκάτσι τσε πότε ξεριστέ τουρ ώμοι σου .. Ένα τσερότειχο έκει χουρίζου τουρ αυλαί σου .
Νία θεμωνία από κχριανίδε τσε ένα αγκατέ από αγριοτσυδωνίε έκει χουρίζου του δύου τσήποι .
Τσε οι δύου γειτόνισε είγκιαει ζούντε με τα πεθερικά σου .
Κάντη αμέρα Νικοού ….
Κάντη αμέρα Γιωργού . Τσι ένει ποίου ο Νικόα ο οράτθε σάμερε .
Να κακότθο , εζάτσε με τον αϊθή ση το Νιχάλη το Καστρί για μπατάτσε . Τα καμπτζία όλιου μπατάτσε είνει τςhιούντα….

..Καλε ξημέρουμα ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..,,,.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *