ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τήτηντα 28 του Νοέμπρη 2018 . Α  Τσακωνοπαρέα με του νέοι 

….. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Πάνο…….

Κχοκχόγι = κοκολόγι 

Θα ζάμε για κχοκχόγι ; Θα πάμε για κοκολόγι ; 

Τσαι τσι θα κχοκχογίουμε = και τι θα κοκολογίσουμε

Τα χαρούπια , περάτσε ο τσαιρέ σου  =

τα χαρούπια πέρασε ο καιρός τους 

Για Γάστενα κολλέγα μοι  = για κάστανα φίλε μου 

Είνει έχουντε να αλήνωει ότσι τα κχοκχογητά Γάστενα είνει νοστσιμούτερα γιατσί είνει νατά  . 

Έχουνε να λένε πως  τα κοκολογημένα κάστανα είναι νοστιμότερα γιατί είναι γινωμένα ( ωριμασμένα ) . 

Ταχία να τθάμε συνταχούλια  να ζάμε τα Γαστένιτσα  να ράμε θα ρέσουμε γκανένα ; 

Αύριο να σηκωθούμε πρωΐ πρωΐ να πάμε στην Καστάνιτσα  να δούμε θα βρούμε κανένα ; . 

Θα ζάμε με το αυτοκίνητε ; = θα πάμε με το αυτοκίνητο ; 

Όρα μη ζάμε με του πούε … = κοίτα μη πάμε με τα πόδια .. 

Γιατσί παλιά ου ‘γκιαει έγκουντε με του πούε τσι ίγκιαει ποίντε ; 

Γιατί παλιά δεν πήγαιναν με τα πόδια τι έκαναν ; 

Κχοκχόγι άμα μπαήουμε , κάτσι θε να μαζούμε 

Τα γρούσα να νιλήνουμε ποτέ ο θ’ ακισταθούμε Π . Μ

Για Κοκολόγι εμείς να βγούμε ,κάτι θε να μαζέψουμε 

Την γλώσσα μας να την μιλάμε ποτέ δεν θα κουραστούμε .Π . Μ

…….Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά ……….

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *