ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νιάτε του δυναμιτσοί ανηψιέ μι …..

—————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚ:ΝΙΚΑ ———————-

Τήτηντα 27 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο ιντερνέτι #4: Του Πάνου Μαρνέρη ……. 

 

Σ ) Χριστέ τσαι Απόστολε βρε Γιαννού … 

Γ ) Άλλε νία ούρα κα βρε Χριστσιανά του Θεού μπρου τσαι απέ έσι ποία τσαι παράπονα … 

Σ ) Βρε πφι να ντι οργιστεί έκεινη το μαραφέτι πφι έσα αούα νι είνι αούντε ιντερνέτ . 

Γ) Εζού τσι ντ’επέκα Σιούλα , ιντερνέτι , εκιού νιε βαφκίετε μαραφέτι 

Σ) Ας αλήουμε ότσι εζού νιε πέκα λάθος έκεινη , αμ το άλλιου , του κουμπούρε ; Κομπιούτερ νι είνι  αούντε  , παρασάνταλε … 

Γ ) τσαι εκιού κια  μαθήτσερε πφου σι ‘νι αούντε ; 

Σ) Ερωτήκα το Ρηνάτσι μι εζού,αμ τσι δα έτρου, ότσι μι κόψει ο εμαλέ;

Γ ) Τσαι το άλλιου το φέσι μπούκι νιε μαθήτσερε τσαι έκεινη ;

Σ) φέϊς μπουκ βρε Γιαννού φέϊς μπούκ , βιβλίε τα μουτσούνα ντι …. 

Γ ) Για Όρα , για Όρα α Σιούλα τσαι εζού νιε ‘μα κοροϊδέγκα … 

Σ ) Αμ το άλλιου , το μαντέμι , χαχαχα , νιάτε να νιάμε , μαντέμι…. 

Γ ) τσαι πφου νι είνι αούντε ; Εεε ; Πφου νι είνι αούντε για να

 ντ οράου ; μαθήτσερε δύου  λέξε τσαι με έσι ποία το πονηρέ .  

Σ ) οοχι θιλενάδα το πονηρέ νι έσα ποία εκιού επφέρη ή´ εξεχάτσερε ;

Γ ) Άλλε μι πφου νι είνι αούντε τσαι μη νι ςhιούφερε έδαρη… 

Σ )  Μόντουμ Παρλιακό μόντουμ…. 

Γ ) Τσι να αλήου  Σιούλα χαλάλι ντι με φορέτσερε γυαλία ….

 Να βοηθήνουμε άμα τσαι έμε πορούντε , ένι χρήε νάμου …. 

….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

—————— ———————- 

Χριστός και Απόστολος βρε Γιαννού 

Πες μία ώρα καλή Χριστιανή μου κσι μετά κάνεις τα παράπονα σου . 

Βρε που να σε οργιστεί , αυτό το  Μαραφέτι πως το λές το λένε ιντερνέτ ,

Εγώ τι σου είπα Σούλα ιντερνέτι , εσύ το βάφτισες μαραφέτι .

Ας πούνε ότι εγώ το είπα λάθος αυτό , αμ το άλλο το κουμπούρε ;

Κομπιούτερ το λένε παρασάνταλο … 

Και εσυ που έμαθες πως τα λένε ; 

Ερώτησα το Ρηνάκι μου και μου τα είπε , αμ πως έτσι  ότι  μου κατέβει στο κεφάλι θα λέω ; 

Και το άλλο το φέσι μπούκι , το έμαθες και αυτό ; 

Φέϊς μπούκ βρε Γιαννού , φέϊς μπούκ , βιβλίο του προσώπου ; 

Για κοίτα για κοίτα η Σούλα και εγώ την κορόϊδευα ; 

Αμ το άλλο το μαντέμι , ακούστε να ακούσουμε , μαντέμι …. 

Και πως το λένε ; Εεε ; Πως το λένε για να σε δω ;έμαθες δύο λέξεις και μου κάνεις τον πονηρό ;

Πες μου πως το λένε και μην κωλοστρίβεις τώρα …. 

Μόντουμ  παρλιακό Μόντουμ ;

Τι να πώ Σούλα , μπράβο σου , μου φόρεσες γυαλιά …

Βοηθάμε άμα μπορούμε  ! Είναι χρέος μας . 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *