ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


….. …….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… ,

………….ΤΗΤΗΝΤΑ 27  του Σερικχή 2018 …….

Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ  ΝΕΟΙ = 

Η Τσακωνοπαρέα με τους νέους ….

Θα ζάμε για καφέ ; = θα πάμε για καφέ ; 

Θα ζάμε πρεσοί ( πάσιοι ) ; = θα πάμε πολλοί ;

Θα μαζουτθούμε κχάμποσοι =θα μαζευτούμε κάμποσοι 

Κια έσει αού να ζάμε ;  = που λές να πάμε ;

Καουτσαίρι ένει , να ζάμε τα θάασσα = 

Καλοκαίρι είναι , να πάμε στην θάλασσα .

Να ζάμε όρπα πφι ένει κχράντουντα το τσύμα = 

Να πάμε έκει που σκάζει το κύμα . 

Απέ κίουμε το καφέ να μπλουτςhιαρίσουμε τσαι λιγάτσι 

Από τι πιούμε τον καφέ να πλατσουρίσουμε λιγάκι . 

Να βάλουμε τα μπανιερά νάμου ;=

Να βάλουμε τα μπανιερά μας ;

Με το καλέ να μαζουτθούμε = με το καλό να μαζευτούμε … 

Με το καλε να μαζουτθούμε  =με το καλό να μαζευτούμε 

Τα γρούσα να νιλήουμε          = την γλώσσα να μιλήσουμε 

Τα θάασσα να  χοντάτσουμε  =την  θάλασσα να χορτάσουμε 

Καφούτςhι ενεί να κίουμε.     = καφεδάκι εμείς να πιούμε … 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *