ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΤΗΤΗΝΤΑ 27 του Δετσέμπρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

Νια ναμέρα λοιπόν όρπα πφι έκει κασήμενε σε νια τσεντρικα πλατεία τσε αφτοϊστέ όπφουρ έκει αντιλήφτε ένα ψαχούλεμα τθα μπρούσα του Σακκατσίου ση . Ογλήγορε τσε ασβέλτο τσε με τα πείρα πφι έκει έχου , εγιουρήε απότομα τσε εγραπούτσε τα χέρα πφι νιε έκει ψαχουλέγκα . Οράτσε οτσι έκει νία σιάτη πφι έκει παλαίγκα να νη ξαφρήση το πορτοφόλι ση . Ο χάτσε ταν ευκαιρία τσε αρχινήε νία προσωπικά γνωρινία με τα συνάδελφο ση . Κατσάκαει χάμου ο ένα ατζά ταν άβα να νιουρηστούνει πιο κά . Όρπα εμαθήτσε ότσι τσε α Σιάτη εκει ποία ταν ιίδε δουλεία με ετήνε χρόνου έδαρη . Ο παππού τα σιατερή τθο χωριουδάτσι ση έκει κρεφτοαογομουαρά τσε ο Αφέγκη ση τςhαουνογιδόκρεφτα….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ Ο ΤΣΑΙΝΟΥΡΤΣΗ ΧΡΟΝΕ .

Θα νη μου νη αλήου ορθά κοφτά οτσι το δύου χιλιάδε δεκαεφτά
Κάποιε πρόοδο ενάτθε Μα γρούσα ακιστάτθε .
….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
…………………………………………………………..
Μια ημέρα λοιπόν , εκεί που καθόταν σε μιά κεντρική πλατεία. μέσα στον δικό του κόσμο , αντιλήφθηκε ένα ψαχούλεμα στην τσέπη του σακακιού του . Γρήγορος και σβέλτος όπως ήταν με την πείρα που διέθετε ,εγύριςε απότομα και βούτηξε το χέρι πού τον ψαχούλευε . Είδε πως ήταν μία κοπέλλα που προσπαθούσε να τον ξαλαφρώσει απο το πορτοφόλι του . Δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε μία προσωπική γνωριμία με νη συνάδελφο του . Καθήσανε κάτω , ο ένας απέναντι της άλλης για να γνωριστούνε καλλίτερα . Εκεί έμαθε πως και η κοπέλα έκανε την ίδια δουλειά με αυτόν χρόνια τώρα ..
Ο παππούς της κοπέλας στο χωριό απο όπου καταγόταν ήταν κλεφτοαλογομουλαράς και ο πατέρας της τραγοκατσικοκλέφτης
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ
………Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ……..
Θα σας το πώ ορθά κοφτά ότι το 2017
Κάποια πρόοδος έγινε , μα η γλώσσα εκουράστηκε .
…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *