ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Τήτηντα 26 του Σερικχή 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #59 : Διαστσευή :από τον Πάνο Μαρνέρη 

……Το λιοντάρι , ο λιούκο , τσαι α αλεπού….. 

Ένα λιοντάρι γερατέ πλέα , έκει τσαπρουτε άρρωστε τάσου σ’ ένα σπήλη . Όα τα ζώα εζάκαει να οράνει το βασιλήα σου οξον από ταν αλεπού . Ο λιούκο ερέτσε ταν ευκαιρία να κακηγορέει ταν αλεπού , ότσι τάχα μι ετήνα , ό ‘κι ογαριάζα το βασιλήα γιάκεινη ό’κι ζατά .. 

Ταν ούρα έτανη όμως με κοφτά ταν ανάσα , εσούτσε τσαι α αλεπού . Όγο το ότσι ενιάτσε του τελευαίοι κακηγόριε  από το λιούκο τσαι οράτσε  το λιοντάρι πφι έκι χαούντα κόσμο ενάγκια σι ετήνα εκχαράε να απογηθεί . Επέτσε λοιπόν : Εμου εκοκιάτε όλοι όρεγη με άειδε χέρε , αλλά εζού γιουρήα το κόσμο να ερέσου γιατρικό για ετίου βασιλήα μι .. Το λιοντάρι με τα σειρά σι νιε ιδατάε να νι αλεί το γιατρικό . Ετήνα απογήτθε  . Να ντύρερε ένα λιούκο ζωντανέ τσαι να κυλιτθείρε με το τομάρι όσιου ένι σhονιστέ . Ο λιούκο ερέστε ντυρτέ  τσαι ψόϊθε τσαι α αλεπού γεούα επέτσε : το αφεγκικό να νι παρατσινήνερε τθαν αγάκη τσαι όχι τθα μάνητα .. Διδαχή : Ούγειε ένι σταλίχου δόκανε για άλλε , ένι κιανούμενε ο ιίδε  από ‘κεινη . 

Καλέ νάμου ξημέρουμα … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

———————————————- 

Ένα λιοντάρι ήταν ξαπλωμένο , άρρωστο μέσα σε μία σπηλιά . Όλα τα ζώα επήγαν να το δούν εκτός από την αλεπού . Ο λύκος βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει την αλεπού πως τάχα μου εκείνη , δεν λογάριαζε (σεβόταν) τον βασιληά γιαυτό δεν είχε πάει … Την ώρα εκείνη όμως μα κομμένη την ανάσα , έφτασε η αλεπού . Λόγο ότι άκουσε τις τελευταίες κατηγορίες του λύκου και είδε το λιοντάρι να χαλάει  κόσμο εναντίον της ζήτησε να απολογηθεί . 

Εσείς εκοπιάσατε όλοι εδώ με αδειανά τα χέρια , αλλά εγώ γύρισα τον κόσμο να βρω γιατρικό (φάρμακο) για σένα βασιληά μου… 

Το λιοντάρι με την σειρά του την διέταξε να του πεί ( ή´ να του δώσει) το γιατρικό . Εκείνη απήντησε . Να γδάρεις το λύκο ζωντανό και να τυλιχθείς με το δέρμα του όλος είναι ακόμη ζεστό . Ο λύκος βρέθηκε γδαρμένος και ψόφιος και τότε η αλεπού γελώντας είπε . Τον αφέντη να τον παρακινείς  στην αγάπη(καλό) και όχι  στο μίσος …

Όποιος στήνει δόκανο (παγίδα) για άλλους πιάνεται ο ίδιος από αυτό.          

ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΞΗΜΕΡΩΜΑ…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *