ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τήτηντα 26 του Δετσέμπρη 2018 . 

Τσακώνικα μετο Πάνο για του νέοι #87 

Ο τσαιρέ κρυανήε = ο καιρός κρύωσε 

Τσαιρέ να μαζουκχούμαει = καιρός να μαζευόμαστε 

Κια να ζάμε ; Κια να μαζουτθούμε ; =

 που να πάμε που να μαζευτούμε  ; 

Τα νυκοτσιουρία νάμου τσαιρέ να φουντούμε τα τζhάκια .= 

Στα νυκοκοιριά μας ,καιρός να φουντώσουμε  τα τζάκια 

Να  αποστακάμαι κοντά ταν ικχάρα , να φτάμε τσαι κάνα γάστενε , 

 να αλήουμε τσαι γκάνα παρανύιθι με τα  εγγονάτζα .. = 

Να απλωθούμε ( να χαλαρώσουμε )  κοντά στην φωτιά να ψήσουμε και κάνα κάστανο , να πούμε και κάνα παραμύθι με τα εγγονάκια . 

Ένει έχουντα τσαι το χειμωνικό του διτσοί σοι χάρε  =

Έχει και ο χειμώνας τις δικές του χάρες …. 

Το μόνιου πφι ένει πρεσιού ατςhά α νιούτθα  , α αμέρα μιτσά τσαι ό σει προαβαίνου να ποίερε  τσίπτα , με το πφι ένει ξημερούκχουντα ένει καγκιούντα . . = 

Το μόνο που η νύχτα είναι πολύ μεγάλη , η ημέρα μικρή και δεν προλαβαίνεις  να κάνεις τίποτα , με το που ξημερώνει , νυχτώνει . 

Θα μόλει α Άνοιξη τσαι το καουτσαίρι τσαι θα χοντάτσερε δουλεία .. 

θα έλθει η Άνοιξη και το καλοκαίρι και θα χορτάσεις δουλειά … 

 Χρόνου πάσιοι σε όλοι νάμου τσαι καούρ Εδέμαει το Χριστέ . 

Χρόνια πολλά σε όλους μας και καλώς δεχτήκαμε τον Χριστό.

Με το καλε να ξημερουθούμε = Με το καλό να ξημερωθούμε .. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *