ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….. 

Τήτηντα 26 του Σετθέμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι . 

      ….. Α Τσακωνοπαρέα …. 

Ατζελικώ Κότσυφα , Ερήνη Ψαρρολόγου , Ερήνη  Καμπύση Σούλα Λυρή , Κούλα Λυρή , Λένα Ασημακοπούλου , Αντρία Σαπουνάτση , Ατζελικώ Τράκα , Ματίνα Λαλουδάτση , Μεταξού Μαρνέρη , Θωμαή Σαπουνάτση , Γιωργία Ζαρόκωστα Δασκά νάμου τσαι Σωκήρη Λυσίκατε . Ένα ατςhέ Ευχαριστού  τάσου από τα καρδία μοι . Τόσε τσαιρέ με του πρόβε νάμου , αντέατε του παραξενίλε μοι , ετραγουδήκαμε , εγιάκαμε , εχορεύαμε , επροβαρίαμε τσαι αλληλοδιορθούμαει …… Ευχαριστού νιούμου πάρα πρεσιού για όα . Συχωρέτε μοι για το φιάσκο του  ήχου . Ένει αρίκχου όλιου το βάρη τα αποτυχία τάνου μοι .. . Να ξέρετε όμως ότσι εδούκατε  το μήνυμα  τσαι όλοι έτθαει άκιατθοι ..συγχαρητήρια .. Έμε έχουντε δουλεία  πρεσσά απουρτέσε νάμου . Ένα ξεχουριστέ Ευχαριστού ταν ακούραστε Θωμαή , τα Λένα  τσαι το παπά Νιχάλη  γιατσί παρέα έμαει ποίντε τα  Τσακώνικα μαθήματα , τθα καμπτζούλια νάμου , τα άςhα νάμου , του συνεχισταί νάμου . Παρεούλα εμαθήκαμε τα τραγουδάτζα ,του χοροί , τσαι ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ σπουδάματα του Θεού τα πράματα .  Ανασάνεται λιγάτσι τσαι ανασκουμπουθήτθε  . Α μη τσι άλλιου έτθε κατά κάποιε ντρόπο    α Τσακωνοπαρέα . Τσαι α Τσακωνοπαρέα ο ‘ νει πορούα να…. τσαι ό’νει πρέπουντα να ακισταθεί , ο ‘νει έχα έντανη τα πολυτέλεια.  Θα έκει παράληψη αν ο ‘μα αναφερίκχου τσαι Ευχαριστού τα Γιάννα Σαπουνάτση ,ταν Ελένη Μπουλέ ,  τα Νίκη Μαρνέρη ταν Ερήνη ps τσαι ταν Όλγα  Αλευρά … Ένει Ευχαριστού τσαι όσοι εξεχάκα …

…….Ευχαριστού τσαι πάντα δίπα νιούμου ….

Καλε ξημέρουμα με υγεία . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

……………………. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου . Τόσο καιρό με τις πρόβες ,  αντέξατε τις παραξενιές μου , ετραγουδήσαμε , εγελάσαμε , εχορέψαμε , κάναμε τις πρόβες μας , και αλληλοδιορθωθήκαμε . Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα . Συγχωρέστε με για το φιάσκο του ήχου . Πέρνω όλο το βάρος  της αποτυχίας πάνω μου . Να ξέρετε όμως  πως δώσατε το μήνυμα και όλες και όλοι είσαστε άπιαστες   . .. …Συγχαρητήρια ..Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας . Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ακούραστη Θωμαή , στην Λένα και στον Παπα Μιχάλη , γιατί παρεούλα κάναμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ στα παιδάκια μας , στα αστέρια μας ,τους συνεχιστές μας . Παρεούλα τους μάθαμε τα τραγουδάκια ,τους χορούς  και τα Τσακώνικα σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα . Πάρετε μία ανάσα και ανασκουμπωθήτε . Εξ άλλου είστε η Τσακωνοπαρέα ..και η Τσακωνοπαρέα δεν μπορεί  να … και δεν πρέπει να κουραστεί , δεν έχει αυτή την πολυτέλεια . Θα ήταν παράληψη αν δεν  ευχαριστούσα την Γιάννα Σαπουνάκη , Την Ελένη Μπουλέ , την Νίκη Μαρνέρη ,την Ειρήνη ps και την Όλγα Αλευρά ..Ευχαριστώ και όσες -ους ξέχασα .. 

…….. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ  πάντα μαζύ σας …..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *