ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα 24 του Οχτώμπρη 2018 . 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι ..

……. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ…….

Εζάκα ταν Αμεριτσή = Επήγα στήν Αμερική 

Τσι εζάτσερε να ποίερε ; Τι επήγες να κάνεις 

Ο ‘νει δικά ντοι δουλεία = δεν είναι δικά σου δουλειά 

Τότθε μη μ’ αλήνερε  = τότε μη μου λές 

Θα ντ’ αλήου μην αβράχησιου= θα σου πώ μην αρπάζεσαι . 

Άμα τσαι έμα αβρακχούμενε  θα εμα φυτθέ = 

Άμα και αρπαζόμουνα θα είχα φύγει . 

Να εζάκα να οράου τουρ εγγόνε = να πήγα να δω τις εγγόνες .

Κα εμπήτσερε = καλά έκανες . 

Να οράου τσαι κάνα παλιόθιλε τσαι να ζάου τσαι του γιατροί μοι . 

Να δω και κάνα παλιόφιλο και να πάω και στους γιατρούς μου . 

Έμε έχουντε τσαι όρεγη γιατροί ; Έχουμε και εδώ γιατρούς ;

Νι ένει νιουρίζου έγκεινη = το γνωρίζω αυτό .

Έτρου για να συννενοηκχούμαει = έτσι για να συννενογιόμαστε

Μπα οράκα εζού να ερέσουμε άκρα ένει οι δύου.. = 

Μπα είδα εγώ να βρούμε άκρη εμείς οι δυό 

……Κα συνταχινά τσαι με υγεία κολέγισε τσαι κολέγοι … 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *