ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τήτηντα 23 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι

 

Να μη νι αποσούετε τα τσίχερα το Βράχο 

Α γρούσσα ένει ο φαέ ,του τόπου ένει τθάχο .

Να μη την πάτε ,  στην άκρια στο βράχο 

Η γλώσσα  είναι το στάρι ,του τόπου μας είναι στάχυ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *