ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα  22 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα.

Αίσωπο # 51 . Ο Ηρακλή τσαι ο Πλούτε : 

       Διαστσευή του Πάνου Μαρνέρη 

Ο Ηρακλή ενάτθε ίσιε με του Θεοί τσαι έκι κασίμενε τθο τραπέζι  του Δία .  Έκι χαιρεκίχου με ευγένεια τουρ άλλοι Θεοί .

Άμα τσαι εμπάτσε τάσου το χούρισμα τα Τραπεζαρία ο πλούτε , ο 

Ηρακλή γιουρήε τα τσουφά σι ταν άβα μερία . Του Δία  νι επαραφαγκήστε έγκεινη πφι οράτσε γιάκεινη ερωτήτσε τον Ηρακλή να μάϊθει τον όγο πφι εμποίτσε ετσιτάκιου πράμα . Εθελήτσε να μάϊθει γιατσι αφού σε εχαιρεκίε όλοι χαρετά  , ότσι  εμπάτσε ο Πλούτε νιε στραβοξοικάε τσαι γιουρήε αλλιά τα τσιουφά σι . Ο Ηρακλή 

τότθε απογήτθε τθο Δία .Εζού νι ένι στραβοξοικάζου διότσι τότθε πφι τσαι εζού έμα με τουρ αντροίποι νι έμα ορού να ποίνει παρέα το πλέκιεριου με του κατσοί . 

Διδαχή : τσι να νι ποίερε να αποχκίσερε πρεσσά πλούτη άμα έσι παλιάντρωπο . 

Τα πλούτη ου ‘νι ποίντα τον άντρωπο. Α καωσύνα , ΝΑΙ … 

Καλε ξημέρουμα τσαι ταχία πφι θα ξημερούει να έμε καλλίτεροι αντροίποι …… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

———————————————————— 

Ο Ηρακλής έγινε ίσος με τους Θεούς καθόταν στο τραπέζι του 

Δία . Χαιρετούσε με ευγένεια τους άλλους Θεούς . Μόλις μπήκε στο δωμάτιο ( τραπεζαρία ) ο Πλούτος ο Ηρακλής γύρισε το κεφάλι του στην άλλη μεριά . Του Δία του παραφάνηκε με αυτό που είδε για τούτο ρώτησε την Ηρακλή για να μάθει τον λόγο που έκανε ένα τέτοιο πράγμα .. Θέλησε να μάθει γιατί ,αφού τους χαιρέτισε όλους με χαρά , μόλις εμπήκε ο Πλούτος τον στραβοκοίταξε και γύρισε αλλού το κεφάλι του. Ο Ηρακλής τότε απάντησε . Τον στραβοκοιτάζω διότι τότε που και εγώ ήμουν με τους ανθρώπους τον έβλεπα να κάνει παρέα περισσότερο με τους κακούς . Διδαχή : Τ να το κάνες να αποκτήσεις πολλά πλούτη απ α είσαι παλιάνθρωπος .. 

Τα πλούτη δεν κάνουν τον άνθρωπο .. η καλωσύνη .. Ναί .. 

Καλό ξημέρωμα και αύριο που θα ξημερώσει να είμαστε καλλίτεροι ανθρώποι …… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *