ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Τητηντα 21 του Φλεβάρη 2018 ? Τσακωνοπαρέα μη .

Με κάνα δύου τσhία ασπηδήματα εκχολήε ατζά μερία απο το ποταμούτςhι. Α νιούτθα λίγο λίγο έκει ποία τα παρουσία ση . Α απόσταση για να σούσου τα τσέα ακόνη πρεσσά . Αγροήα πάλι τσε όπφουρ έκει κακιούντα άλλοι σκέψε είγκιαει φωλιάζουντε τον
εμαλέ μη . . Σκέψε εφιαλτιτσοί , βασανιστιτσοί , πρετθοί με το κουβάνιου υφάϊδι τα νιουτθέ τσε με τουρ ιστορίλε για τα φαντάσματα ,
Εξυπνήε Τάσου μη ο κιουφτέ κόσμο , με του Νεράϊδε , του βρυκόλατσε τα Σμερδάτζα , τσε όα τα Δαιμόνια .
Εχάτθαει οι όμορφε σκέψε για τουρ Αποκρίσιε τσε άλλοι σκέψε , οι σκέψε του φόβου καταχωνιάσταει τάσου μη . Χατά είγκιαει έγκουντα όα τα παρακάλια πφι έμα ποίου το Κίτσιο . ……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *