ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τητηντα 20 του Μάτζη 2019. Α. Τσακωνοπαρέα .

Νοιρόγι :Μπαήτσε ο ήλιε σάμερε … με ταν Ελένη Μάνου 

Έγκεινη το νηρόγι επέτσε α Μάτη του Γιώργου Γούλελου 

ούγειε εσκωτούτθε το Κάστρη τα Μονεμπάσια 

—————————————————————————————- 

Μπαήτζε ο ήλιε σάμερε, χλωμό σαν το φεγγάζι, 

σαν να’ κι βου για να μ’αλ̣ή το έρμο το χαμπέζι

Για ρώτη ταν καρδία ντι, φώνιατσε τον υζέ ντι:

_Κιά ’σ’ έγγου όρκο μι, καμπζί μι,χουζίς να μι ρωτήρε;

Έσ’έγγου για τον άγιε Λιά, εσ’έγγου για τον Άιδη;

_Μάτη μι ο Χάρο ο ρωτού, τζ’άμα θυμούη λιγάτζι, 

ο νίου βάμματα, φωνέ, μον’κόφου του τσουφάλε.

Τζ’ενίου μ’ερέτζε μοναχό σ’ένα στενέ σοκάτζι.

Ένι φύου μάτη σάμερε, έν’έγγου για τον Άιδη. 

Ό θα μι ματ’οράρε πλιά , ό θα μι ματα θιλήρε.

_Όρκο μι, όσι συννοϊντούμενε τον έρμο τον αϊθή ντι, τον έρμο

τον αφέγγη ντι τζαι νίου ταν κακονοίρα;

Θα μόλη το Χινόπωρε, θα μόλη ο Ταξιάρχη, θα μόλωι τα Χσ̌ιστούγεννα,

κοντά τζ’ο Άι-Βασίλη, τζ’εζού θα ένι μοναχά, τζ’εζού θα ένι έρμο. 

Μον θ’απαντέχου, όρκο μι, τον πόρε μι να ντίρε,

να ντ’αγκαλιάσου όρκο μι, να ντι γλυκοθιλήου.

Έτζε καμπζί μι τ̔ο καλέ, τζ’εζού θα ντ’ απαντέχου.

ΚΑΛΕ  ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ : ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

————————————————————————

Βγήκε ο ήλιος σήμερα, χλωμός σαν το φεγγάρι, 

σαν να ’κλεγε για να μου πει το έρμο το χαμπέρι

Για ρώτα την καρδιά σου, φώναξε τον υγιό σου:

_Που πας όρκε μου, παιδί μου, χωρίς να με ρωτήσεις;

Πηγαίνεις για τον άι Λιά, πηγαίνεις για τον Άδη;

_Μάνα μου ο Χάρος δε ρωτά, κι άμα θυμώσει λιγάκι, 

δεν ακούει κλάμματα, φωνές, μον’κόβει τα κεφάλια.

Κι εμένα με βρήκε μοναχό σ’ ένα στενό σοκάκι.

Φεύγω μητέρα σήμερα, πηγαίνω για τον Άδη. 

Δε θα με ξαναδείς πιά, δε θα με ξαναφιλήσεις.

_Όρκε μου, δεν σκέφτεσαι τον έρμο τον αδερφό σου,

τον έρμο τον πατέρα σου και ’μένα την κακομοίρα;

Θα έρθει το Φθινόπωρο, θα έρθει ο Ταξιάρχης, θα έρθουν τα Χριστούγεννα,

κοντά κι’ο Άι-Βασίλης, και εγώ θα είμαι μοναχή, και εγώ θα είμαι έρμη. 

Μόνο θα περιμένω, όρκε μου, την πόρτα μου να χτυπήσεις,

να σε αγκαλιάσω όρκε μου, να σε γλυκοφιλήσω.

Πήγαινε παιδί μου στο καλό, και εγώ θα σε περιμένω.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *