ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Τήτηντα 2 του Γενάρη 2019 . Τσακώνικα με το Πάνο 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι #89 

Απογδήνια = άπλυτα

Έα βρε κοψόχρονε μπάλε τα απογδήνια ιίτα ντι νά σι κχρίσου 

Έλα βρέ κοψόχρονε βγάλε τα άπλυτα ρούχα σου να τα πλύνω. 

Κια είνει τα απογδήνια ιίτα να βάλου τσαι τα δικά μοι ; =

 Που είναι τα άπλυτα ρούχα να βάλω και τα δικά μου  ;

Όρπα τάσου το Κούβελε κια έσα Θέου να είνει ; 

Εκεί μέσα στη σκάφη που ήθελες να είναι ; 

Ξοίκα σιάτη μοι ,έτζε ένα γιούρε τάσου τα τζέα τσαι μάζου όα τα απογδήνια  ιίτα να ζάμε το κηγάϊδι να σι κχρίσουμε = 

Κοίταξε κόρη μου πήγαινε ένα γύρω στο σπίτι και μάζεψε όλα τα άπλυτα ρούχα να πάμε στο πηγάδι να τα πλύνουμε . 

Μάνε  θα ποίερε μπουγάδα σάμερε να βάλου τσαι τα δικά μοι  απογδήνια γιατσί ο ‘νει προαβαίνα να σι κχρίσου εζού ;  = 

Μάννα θα κάνεις μπουγάδα σήμερα να βάλω και τα δικά μου 

άπλυτα γιατί δεν προλαβαίνω να τα πλύνω εγώ ;

Ντε κόβαει οι δουλείε καημένα γιάκεινη ο ‘σει προαβαίνα ; = 

Σε έκοψαν οι δουλειές καημένη  γιαυτό δεν προλαβαίνεις ….. 

Καλε ξημέρουμα . Τσαι κα χρονία … 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *