ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τήτηντα 2 του Αμάη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

………….. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……. 

Εμπάκα τάσου θίλοι μοι , καρέκλα με εδούτσε 

Το τζhάκι έκει αναφτέ σhόμαση με συγκιούτσε. 

Από κια έσει παρείου ξένε μη κάτσα τσε ξεκουράσου

Τσι να ντη φέρου να κίερε ; καφέ μπάτσε να φκειάσου; 

Αντροίποι ογή ό ‘νει ορού , σιατέρε τσαι καμπτζία ;

Κια είνει όλοι σου ζατοί ; Γιατσί τόσα ερηνία ; 

Εφύγκαει  οι πλέτεροι , ογη τσε οπά σκορκίαει 

Ερημούτσε α Γαστένιτσα , το τόπο σου πφι αφήκαει .

Καμπτζία ου ‘νει υπάρχουντα , να ζάνει το σκολείε 

Σιατέρε τσαι νέοι ου ‘νει ογή , ερημούκαει οι πορίε . 

……. Ανάσταση τα Γρούσα νάμου ……… 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΚΑ ΝΑ ΠΕΡΑΗΧΕΤΕ .. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Εμπήκα μέσα φίλοι μου και μού ‘δωσε  καρέκλα 

Το τζάκι ήταν αναμμένο , η ζέστη με εκύκλωσε 

Από που έρχεσαι ξένε μου , κάτσε και ξεκουράσου 

Τι να σου φέρω για να πιείς, καφε μήπως να φτειάσω. 

Ανθρώπους δεν βλέπω  εδώ  κορίτσια ,  μικρά παιδιά

Που πήγανε όλοι αυτοί ; γιατί τόση ερημιά ;

Εφύγαν οι περισσότεροι , εδώ και έκει σκορπήσαν 

Κι ερήμωσε η Καστάνιτσα τον τόπο τους π’ αφήσαν 

Παιδιά πια δεν υπάρχουνε να πάνε  στο σχολείο 

Κορίτσια και νέοι δεν είναι εδώ , έρημοι είναι οι δρόμοι . 

    Ανάσταση στην Γλώσσα μας .

Καλο ξημελρωμα και να περνάτε καλά .

… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *