ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Σειρά ένει έχα α Ατζελικώ νάμου . Τσοινοποιήετε τσαι έγκεινη το Βιντεάτσι . 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τήτηντα  19 τουΣετθέμπρη 2018 .Τσακωνοπαρέα μοι . 

…….Σε όλοι του Τσάκωνε τσαι του θίλοι τα Τσακωνιά…….  

Άλλε βιολιτζή  έκει ο Σταύρο ο  Δολιανίτα ( Ντρίμα )  με το Γιώργο το Λαλουδάτση  ( Γούτσο ) τθο λαβούτο . Μετά ο Νιχάλη ο Λυγινέ  βιολί ο οποίε άτζε με τα σειρά σοι τα τέχρα από το παππού σοι τσαι ταν αφέγκη σοι  .  Υστερούτερα  τθο  Σαπουνάτση  ο Μανώλη Γ. Ψαρρολόγο βιολί τσαι ο Σπύρο ψαρρολόγο ( Ρούσε ) λαβούτο . 

Ο Σπύρο σάμερε ένει ο τραγουϊδιτσή τθα πλέτερα πανηγύρια . 

Ένει τραγουδού παληά  δικά νάμου τραγούϊδα  όμορφα , με νόημα .

Μετά τα κατοχή για λίγο τσαιρέ παιζάτσε κλαρίνο ο Ντίνο Γκουβύση 

( Κουτρουμπούρα  ) τσαι ο Μήτρο ο Λαλουδάτση  (Πενταφούντη ) . 

Το κλαρίνο έκει συμπληρούκχουντα  το βιολί τσαι το  λαβούτο . 

Οι οργανοπαίχτε ίγκιαει παίζουντε , τα πανηγύρια , τθουρ αρραβώνε,

τθου γάμοι ,τθα βαφκίσια ,τθου ταβέρνε ,τθουρ αυλαί τουρ Αποκρίσιε

Τσαι όκια σι ίγκιαει καούντε . . Ίγκιαει στέκουντε ορθά ή´ τσαι κατσατοί τα μισά τού χορού δίχως μικρόφωνα τσαι μεγάφωνα . 

Πιέζου το δοξάρι ο βιολιτζή τσαι το φτερέ ο λαβουτιέρη …για να μπαεί ο ήχο πιο δενατέ τσαι να νιαϊθεί πλέκιεριου …. 

Καλέ ξημέρουμα τσαι αγάκη τθου καρδίε νάμου ….. 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

———————————————————-

Άλλος βιολιτζής ήταν ο Σταύρος Δολιανίτης ( Ντρίμας ) με το 

Γιώργο το Λαλουδάκη ( Γούτσο ) λαβούτο . Μετά ο Μιχάλης Λυγινός βιολί ο οποίος πήρε με τη σειρά του  την τέχνη από τον παππού του και τον πατέρα του . Αργότερα στα Σαπουνακέϊκα ο Μανώλης Γ.  Ψαρρολόγος βιολί και ο Σπύρος Ψαρρολόγος ( Ρούσε ) λαβούτο .

Ο Σπύρος σήμερα είναι ο τραγουδιστής σε όλα τα πανηγύρια τραγουδά δικά μας παλιά τραγούδια και με νόημα . Μετά την κατοχή για λίγο καιρό έπαιξε κλαρίνο ο Ντίνος ο Γκουβύσης (Κουτρουμπούρα) και ο Μηλτρος Λαλουδάκης ( Πενταφούντης ) . 

Το βιολί συμπλήρωνε το βιολί ξαι το λαούτο . Οι οργανοπαίχτες έπαιζαν στα πανηγύρια ,στους αρραβώνες , στους γάμους , στα βαφτίσια  στις ταβέρνες ,στις αυλές τις Απόκριες και όπου τους καλούσαν .Στέκονταν όρθιοι ή´ καθιστοί στην μέση του χορού χωρίς μικρόφωνα και μεγάφωνα . Έπαιζε το δοξάρι ο βιολιτζής και το φτερό ο λαουτιέρης δυνατά για να  βγεί ο ήχος πιο δυνατος και να ακουστεί 

Περισσότερο ..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *