ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

ΤΗΤΗΝΤΑ 19 του Σερικχή 2019 …. ΑΤσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι # 127 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Απάτζι = απάγκιο …………. ………………απατζά = απέναντι 

Φορτοκήρα = διχάλα ,  ξύλο για φόρτωμα ( φορτοστατήρας ) 

Μπουζhιούλι = κρυψώνας …………….φρούσαλε = Φρύγανα 

Απότσια = σκιά (απόσκια ) …………… φουκίλι = φυτίλι 

Φρούα = φλούδα .       …………..          

Ορή κιάσε το απάτζι θα έχουμε κακοτσαιρία = 

Να πιάσε  το απάγκιο θα έχουμε κακοκαιρία 

Ο ‘σι ορού απατζά μερία εκιάτσε ο λόγγο κχάρα άμα τσαι φουσάει καταγή θα κιάσει κχάρα τσαι ογή ατζά , Ο Θεό να βάλει τα χέρα σι = Δεν βλέπεις απέναντι έπιασε ο λόγγος φωτιά ,άμα φυσήξει προς τα δώ θα πιάσει φωτιά καί στην εδώ μεριά ,ο Θεός να βάλει το χέρι του. 

Βάλε τα φορτοκήρα για στίουμα τσαι έα να ποτσούμε το άλλιου μπλεύρι = βάλε την διχάλα για στήλωμα και έλα να φορτώσουμε το άλλο μπλευρό . 

Κάτσα όρπα τθο  μπουζhιούλι ντι τσαι νιλία μη μπάλερε …

= κάθησε έκει στον κρυψώνα σου και μιλιά μην βγάλεις . 

Έτζε χάσου βρε φρούσαλε( μεταφορικό ) = πήγαινε χάσου βρε Φρύγανο …..  

Μάζου κχάμποσα φρούσαλα να κατακιάσουμε ταν ικχάρα = 

Μάζεψε κάμποσα Φρύγανα να καταπιάσουμε την φωτιά …. 

Βρε με του φρούε νι εφαήτσερε ; Βρε με τις φλούδες τόφαγες;

Εσούστε το φουκίλι τθο λύχινε = τελείωσε το φυτίλι στο λυχνάρι 

Εσούστε το φουκίλι σι(μεταφορικά) =τελείωσε το φυτίλι του(ηζωή του)

Καλέ ξημέρουμα …ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *