ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 Τήτηντα 19 του Δετσέμπρη 2018  . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Αίσωπο #21 

Νία βοά τσαι ένα τσαιρέ νία αλεπού εκιάτθε α ουρά σι σε ένα δόκανε τσαι εκόφτε .  Έκει ντρεπουμένα πρεσιού για έγκεινη πφι ενάτθε τσαι έκει κιστία ότσι ό ‘κει πορούα να να ζεί με έντανη τα ντροκή . 

Νιε κατσάτσε νία ιδέα . Εκαλέτσε λοιπόν όλοι τουρ αλεπούδε τσαι αφού όλοι μαζούτθαει  α κοψονούρα αλεπού σε πέτσε . 

Ορεί οι ουρέσhε νιούμου είνει ατςhοί , είνει νια αηδία τσαι μισά τσαι

 νι μου είνει δίντε τσαι πρεσιού βάρη . Τσι σ’ έτθε θέντε τόσιου ατςhοί , κόφτε σι , να όπφουρ εμπήκα τσαι εζού ….. Νία όμως γρία τσαι σοφά αλεπού πφι εκαταβήτσε για ποίε όγο’ έκει αούα ένταει όα νιε πέτσε . Άκιμο τσαί τσαι ψευτρού έσει ,γιατσί άμα ό ’κει συφέρουντα ντι ο ‘κει θα αλήνερε σε ενεί να ποίουμε το ίιδε . Έντενη ο μύθο ένει ταιριάζου πρεσιού με  έτεοι πφι είνει οργινέγκουντε τουρ άλλοι για κάτσι , αλλά  ο ‘νει από το ότσι είνει νοιασκουμένοι για τουρ άλλοι , παρά για το δικό σου καλέ τσαι συφέρο τσα τσίπτα παρατάνου 

( Το συφέρο ντι έν’ κολλέγα μοι ,τα γρούσα να νιλήνερε 

Τσαι έτενη πφι άλλιου ντ’ έν’ αού μπίτι να μη κιστήνερε ..Π. Μ )

Καλε ξημέρουμα θίλοι μοι όκια τσαι να έτθε ….. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

————————————————————————-

Μια φορά και έναν καιρό μια αλεπού πιάστηκε η ουρά της σε δόκανο

και εκόπηκε . Ντρεπόταν πολύ γι αυτό που έγινε και πίστευε πως δεν μπορούσε να ζήση με αυτή την ντροπή . Της έκατσε μιά ιδέα . Κάλεσε όλες τις αλεπούδες και αφού μαζεύτηκαν η κολοβή αλεπού τις είπε . 

Να οι  ουράκλες  σας  είναι μεγάλες , είναι μια αηδία και μισή και σας δίνει και πολύ βάρος , να τις κόψετε , να έτσι όπως και εγώ . 

Μία γριά και σοφή αλεπού που κατάλαβε για πιό λόγο τα έλεγε όλα αυτά της είπε . Άτιμη και ψεύτρα είσαι , γιατί άμα δε σε συνέφερε δεν θα μας παρακινούσες να κάνουμε και εμείς το ίδιο .

Αυτος ο μύθος ταιριάζει πολύ με αυτούς που λένε κάτι στους άλλους όχι από ενδιαφέρον για τους άλλους παρά για το δικό τους καλό και συμφέρον και τίποτα παραπάνω . 

(Το συμφέρο σου φίλε μου είναι την γλώσσα να μιλάς 

Και αυτος που άλλο θα σου πεί καθόλου μην πιστέψεις . Π.Μ) 

Καλό  ξημέρωμα φίλοι μου όπου και να είσαστε στόν κόσμο 

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *