ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ι

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα 15 Αγούστου 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι.  

Κια έσει  έγκου (αρσενικό ) ; = πού πάς  

Κιά έσει έγκου βρε άντρωπο του Θεού ;

Που πας βρε άνθρωπε του Θεού ; 

Κια εζάτσερε επφέρη ; = που πήγες εχθές ; 

Κια έσει έγκα δρανήντα ( θηλυκό)  = πού πας πιλάλα ..

Κια έσει έγκουντα( ουδέτερο ) καμπτζούλι πράμα ; 

Που πας  παιδάκι πράμα ; 

Επφέρη έμα ζατέ , ζατά , ζατέ  το Πρέγαςhε ) = 

Εχθές είχα πάει στον Πρέγαςhο ….

Εζάκα τα Σοχά τσαι εγύρκα μονομέραω^ = 

Επήγα στην Σοχά και εγύρισα μονομερής  . 

Ο ‘σα κιούφου ( κιούφου , κιούφα , κιούφουντα ,) όρπα ή´ οπά ;

Δεν κοιμόσουνα εκεί ;

Επέκα να μόλου κίσου γιατσί ένει έχου νία δουλεία  σάμερε =

Είπα να έρθω πίσω γιατί έχω μία δουλειά σήμερα …. 

Μονομερής εγύρκα κίσου , μπίτι μην αληκογκίσου 

Σάμερε δουλεία να ποίου τσαι μπίτι εζού να μην αργήου…. 

Μονομερής γύρισα πίσω , καθόλου  μην αργοπορήσω 

Σήμερα δουλειά να κάνω  και καθόλου μην αργήσω . 

Καλε ξημέρουμα .. Να έτθε όλο κα . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *