ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΗΤΗΝΤΑ 14 του Φλεβάρη 2017 … Τσακωνοπαρέα μη .

´Αμα ενεί Θιλενάδε τσε θίλοι , Τσακώνισε τσε Τσάκωνε , ο ποίουμε κάτσι , θα περιμένουμε απο του ξένοι να νη ποίωει για σενεί ; Ένει θα αναβοιούμε τα Γρούσα .. Άμα Νιε ΕΜΕ θέντε θα ναϊθεί … αν μη , ο μπρόκετε , με όα τα λεφτά του κόσμου .
Θιλενάδε τσε θίλοι Τσάκωνε έατθε όλοι μαζύ να ποίουμε νία ειλικρινή προσπάϊθα . Έατθε εμού πφι σε έτθε ξέρουντε , μισοξέρουντε , τσε εμού πφι ο ‘τθε ξέρουντε ση νά ση μάθουμε μαζύ…,Ο ‘νει ντροκή να ση μάθουμε … ένει ντροκή να μη σή. νιλήνουμε . Ένει πρέπουντα να ξοδέψουμε νία έστω τσε έμισε ούρα ταν αμέρα να μάθουμε να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου . Είνει χρήε νάμου να νη μάθουμε τσε ένει τιμή νάμου να νη νιλήνουμε .. Το ο ‘νει νιούα ση ή´ νιού ση αλλά σε ένει καταβαίνα ή´ σε ενει καταβαίνου όα , ένει θετικό ?.
..Άμα ο ‘νει υπάρχου γκανένα να σή νιλήνει τότθε τσι θα κατάβουμε ενεί πφι σε ΕΜΕ καταβαίντε ?
Ξεικάτε να οράτε : Κάθε τόσιου ένει έχου ένταει τα ξεσπάσματα .
Όνει ξέρου αν είνει διτσαιολογητά ή´ μη … Ένει ξέρου όμως τσε νιε ένει ξέρου πρεσιού κα , ότσι έμε περήφανε λαό τσε αφού νη θελήσουμε θα νη ποίουμε . Κρίμα τσε έγκλημα να αφήουμε να χαϊθεί α γρούσα νάμου . Ο ‘νει πρέποντα να νη αφήουμε να σούσει σε σημείο πφι πλέα ο θα ένει αναστρέψιμο
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
……………………………………………………..
Αμα εμείς φιλενάδες και φίλοι , Τσακώνισες και Τσάκωνες δεν κάνουμε κατι θα περιμένουμε τους ξένους να το κάνουν για μας ; Εμεις θα αναβοιώσουμε την γλώσσα . Άμα το θέλουμε θα γίνει αν όχι δεν πρόκειται με όλα τα λεφτά του κόσμου φιλενάδες και φίλοι ελάτε να κάνουμε όλοι μαζυ μια ειλικρινή προσπάθεια , Ελάτε εσείς που τα ξέρετε , εσεις που τα ξέρετε και εσεις που δεν τα ξέρετε . Δεν είναι ντροπή να τα μάθουμε …είναι ντροπή να μην τα μιλάμε Πρέπει να αφιερώσουμε μία έστω και μισή ώρα την ημέρα για να μάθουμε να μιλάμε την γλώσσα μας ; Είναι χρέος μας να την μάθουμε και τιμή μας να την μιλάμε . Δεν τα μιλάω αλλά τα καταλαβαίνω όλα δεν είναι κάτι
το θετικό . Αν δεν τα μιλάει κανείς τότε τι θα καταλάβουμε εμείς που τα καταλαβαίνουμε ?….
Κειτάχτε να δείτε κάθε τόσο έχω αυτά τα ξεσπάσματα και δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένα ή´ όχι ξέρω όμως και το ξέρω πολυ καλα ότι είμαστε περήφανος λαός και και αφού το θελήσουμε θα το κάνουμε . Κρίμα και έγκλημα να αφήσουμε την γλώσσα να χαθεί . ΔΕΝ πρέπει να την αφήσουμε να φτάσει σε μη αναστρέψιμο…….ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ….
……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *