ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

ΤΗΤΗΝΤΑ 14 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

……….Του Πάνου Μαρνέρη ……… 

Συγχαρητήρια τσαι πρεσσά μπράβο  ταν εφημερίδα  Κυνουρία . Κάποιε άτζε βούληση  να γράψει  ( τα σουστά )  Τσακώνικα  έτρου εμαθήκα….

Κάτσι το οποίε έκει πρέπουντα να έκει νατέ  όρεγη τσαι πρεσοί χρόνου . Αλλά ποτέ ο ‘νει αργά..  Εζού αν τσαι συνδρομητή ο αβήκα νι 

Ταν εφημερίδα ένει εννοού ,  γιάκεινη επέκα ενιάκα…… 

Ο ‘ νει έχου γκανένα πρόβλημα με το γραφτέ , ίσια ίσια νι ένει επαινού σαν ενέργεια αλλά τσαι σαν κείμενε .  Αλλιά ένει το πρόβλημα … τα γκιχτά , τσαι τα υπονοούμενα σε τσι είνει ωφεούνται ; 

Οι νομήε , οι χωρόγοι  ,οι καρβουνιαραίοι ίγκιαει νιούντε τα γρούσσα νάμου τσαι οξόν το ότσι νιε κχοντούκαει ζωντανά  για 3000 χρόνου νιε μεταδούκαει σε ενεί του μεταγενέστεροι άσχετα άμα ενεί σε προδούκαμε …

Ου ‘νει θέντα καλούπιασμα τα Τσακώνικα  . Να σι νιλήνουμε ένει πρέπουντα . Να σι νιλήνουμε . Νι ένει ξαναού τσαι φωνηάντου να σι Ν Ι Λ Η Ν Ο Υ Μ Ε . Άμα νιλήνουμε τσαι αλήουμε  κάτσι λάθος ένει διορθουκχούμενε αγαπητοί μοι αλλά α διχόνοια ένει διχοτομούα ,  ένει βρονταήχα ,   ένει ξεθεμελιούκχα  ,  ένει πφουντέχα … 

Τα Τσακώνικα ο ‘νει γρούσα  μονάχα για του γλωσσολόγοι τσαι του διανοούμενοι . Ένει για όλοι νάμου ….

Μάθετε να νιλήνετε τσαι άμα ναϊθεί έγκεινη έτθε πορούντε να μάθετε να γράφετε ( σουστά ) ήμαρτον θεέ μοι θα κοαστού …

Τσακωνοπαρέα μοι μη λησμονήνετε  ότσι ενεί έμε αβγακίχουντε μέρα πάρα μέρα , από το ξετσίνημα νάμου ως τσαι σάμερε……  

Ένει περήφανε για όλοι νάμου γιατσί τα βιντεάτζα νάμου είνει νιούμενα ως ταν Αστράλια ,Κάναδα , Αμεριτσή , Γερμανία … 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

———————————

Συγχαρητήρια  και πολλά μπράβο στην εφημερίδα Κυνουρία . 

Κάποιος πήρε την βούληση να γράψει τα ( σωστά ) Τσακώνικα , έτσι έμαθα . Κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια . Αλλά ποτέ δεν είναι αργά . Εγώ αν και συνδρομητής δεν την έλαβα , την εφημερίδα εννοώ γι αυτό είπα , άκουσα . Δεν έχω πρόβλημα με το γραπτό ίσα ίσα που το επαινώ σαν ενέργεια αλλά και σαν κείμενο .

Αλλού είναι το πρόβλημα … Οι μπηχτές και τα υπονοούμενα σε τι ωφελούν ; Οι βοσκοί οι γεωργοί και οι καρβουνιαραίοι μιλούσαν την γλώσσα και εκτός του ότι την κράτησαν ζωντανή για τρεις χιλιάδες και χρόνια ,  την μετέδωσαν σε ‘μας του μεταγενέστερους ασχέτως αν εμείς τους προδώσαμε .. 

Δεν θέλουν καλούπιασμα τα Τσακώνικα . Να τα μιλάμε πρέπει . Να τα μιλάμε . Το ξαναλέω και το φωνάζω να τα μιλάμε . Άμα μιλάμε και πούμε κάτι λάθος διορθώνεται , αλλά η διχόνοια διχοτομεί ,γκρεμίζει , ξεθεμελιώνει , σβήνει . Τα Τσακώνικα δεν είναι γλώσσα μόνο για τους γλωσσολόγους και τους διανοούμενους . Είναι για όλους μας .

Μάθετε να μιλάτε και άμα και εφόσον αυτό γίνει θα  μπορείτε  

Να μάθετε να γράφετε (σωστά ) ήμαρτον Θεέ μου θα κολαστώ……. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ  μην ξεχνάτε πως εμείς γινόμαστε όλο και περισσότεροι μέρα με την ημέρα , από το ξεκίνημα μας μέχρι σήμερα ….

Είμαι περήφανος για όλους μας και να ξέρετε πως  τα βιντεάκια μας

ακούγονται στην Αυστραλία , Καναδά , Αμερική , Γερμανία ….. 

……………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *