ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΗΤΗΝΤΑ 13 Του Φλεβάρη 2019 … Τσακωνοπαρέα μι . 

Αίσωπο #33 :Διαστσευή από το Πάνο Μαρνέρη … 

………  οι βούε α βοιδάμαξα τσαι ο άξονα ………. 

 Νία βοά  κάτσι βούε ίγκιαει ζευτοί . Ίγκιαει τραβήντουντε νια βοιδάμαξα  με δύου ρόδε ξύλινοι . Το κάλη πφι ένι κχοντούκχουντα τσαι ένι δείντα κίνηση τσαι του δύου ρόδε νι είνι αούντε άξονα .  Όπφου το λοιπόν οι βούε ίγκιαει τραβήντουντε ο άξονα   έκει τρίζου τσαι έκει νιούμενε σα κοτζηχτέ .

Τότθε τσαί οι βούε εγιουρήαει τσαι  ‘πέκαει : 

Ενεί έμε τραβήντουντε όλιου το Βάρη τσαι εκιού έσει κοτζίζου ; 

Διδαχή : έγκεινη ένι γινούμενε τσαι με μεριτσοί  αντροίποι  ούγειοι :

Άλλοι είνι τραβήντουντε το βάρη τσαι  άλλοι είνι κοτζίζουντε ….. 

Γιατσί έσι κοτσίζου όρκο μι , σα τσι να επαθήτσερε 

Τα γρούσα ο νιλήτσερε , γιάκεινη σεκλεκίστερε ..  

……Καλέ ξημέρουμα βοηθήνετε τουρ ανήμποροι ….. 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

————————————————————————

Μια φορά κάτι βόδια ήταν ζεμένα , και ετραβούσαν μία άμαξα . 

Η άμαξα είχε δύο ξύλινες ρόδες . Το ξύλο που κρατούσε και έδινε κίνηση στις Ρόδες το λένε άξονα . 

Όπως λοιπόν τα βόδια τραβούσαν την άμαξα , ο άξονας έτριζε και Ακουγόταν σαν αγκομαχητό … 

Τότε τα βόδια στράφηκαν προς τον άξονα και του είπαν : 

Εμείς τραβάμε όλο το βάρος και εσύ τρίζεις και αγκομαχάς ;

Διδαχή: Αυτό γίνετε και με μερικούς ανθρώπους οι οποίοι :

Ενώ άλλοι τραβάνε το βαλτός , άλλοι αγκομαχάνε .. 

Γιατί βογκάς όρκε μου , σαν τι να έχεις πάθει 

Τι γλώσσα μήπως δεν μίλησες , γι αυτό στεναχωρήθηκες

…. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ .. βοηθάτε τους ανήμπορους … 

…………… Μιλάμε Τσακώνικα …………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *