ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Τήτηντα 12 του Σετθέμπρη 2018 .Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι ………. 

                  ……….Τσακώνικα με το Πάνο ………

Ο ‘σει αούντα μοι τςhιαλαφό έσει ; = 

 Δεν μου λες είσαι αλαφρόμυαλος , κουτούτσικος .

Έτζε τα πορία ντοι χριστσιανέ πφι θα μ’ αλήερε τςhαλαφό. =

Πήγαινε στο δρόμο σου που θα με ‘πεις αλαφρόμυαλο .  

Όρα να μπάτσε τι κχαμπαήσουμε τα θέση .. = 

Κοίτα να μήπως και σου κατεβάσουμε την θέση .

Τσι έσει αούντα  βρέ παρλιακό  ,ο ‘σει αού μοι συννοού έσει ;

Τι λες   Ηλιοχτυπημένε δεν μου λες συνωγάς ,( καταλαβαίνεις 😉 

Παρλιακό = σαχλαμάρας , ηλιοχτυπημένος 

Συνοού = Νοιώθω , καταλαβαίνω…. 

Ντε ντούτσε  ήλιε τα τσιουφά  τσαι ντε ξενιαλίε .. = 

Σε χτύπησε ο ήλιος στο κεφάλι και σε ξεμυάλισε(ζάλισε) 

Ενίου με ντούτσε ο ήλιε , ετίου ; = 

Εμένα με χτύπησε ο ήλιος ,εσένα ; 

Ξεφρωνιάτσερε ζάτσερε του πορίε ντοι …= 

Ξεμωράθηκες  πήγες στους δρόμους σου . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . Να έμε όλοι κα , = 

Καλό ξημέρωμα να είμαστε όλοι καλά . 

να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου , για το καλέ το δικό νάμου . 

Να νι αλήνου αποαλήκα , αχ ο Έρμο τσαι  ‘παθήκα …= 

Να μιλάμε την γλώσσα μας ,όλοι μας για το καλό μας 

κουράστηκα για να το λέω , αχ ο έρημος τι έπαθα ……. 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *