ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τήτηντα 12 του Σερικχή 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο #55 : του Πάνου Μαρνέρη ….

Δύου κρέφτοι εμπάκαει τάσου σε νία τσέα να κρέψωει . 

Ο  ‘ρέκαει τσίπτα οξόν από ένα βούλε ούγειε νι άγκαει μαζί σου όπφουρ ίγκιαει φύντε . Οπά  πφι ίγκιαει έτοιμοι να νι θύωει ο βούλε σε παρακαλέτσε να νι αφήωει να φύτσει γιατσί έκει επέτσε ,  πρεσιού χζήσιμο τον άντρωπο . Εζού επέτσε σι κάθε σύνταχα ένι κράζου τσαι έτρου ένι τθαΐχου τουρ αντροίποι να ζάνει τθου δουλείε σου.. 

Τσι θα αποναθούνει χουζhίς ενίου  οι άραχλοι . 

Οι κρέφτοι αφού σε ‘νιάκαει ένταει απογήτθαει . 

Για ‘γκεινη ένι  πρέπουντα να ντι ξεμπάλουμε γιατσί σ’έσι τθαΐχου με τα νιούτθα τσαι ενεί ο ‘με πορούντε να ποίουμε τα δουλεία νάμου , να κρέψουμε ….. 

Διδαχη : Ότσι είνι  ωφεούντα του καλοί αντροίποι , ένταει είνι αγκατοί για του πονηροί τσαι του κατσοί αντροίποι …..

  …………Τα γρούσσα να νιλήνετε , μη νι παραγκωνίσεται 

              Να νι σφιχταγκαλιάσεται τουρ αγκατοί γκρενίσεται …………..

Όμορφο συνταχινά τθα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο  ..

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

……………………… 

Δύο κλέφτες εμπήκαν με σα σε ένα σπίτι να κλέψουν . 

Δεν βρήκαν τίποτα εκτος από ένα κόκκορα τον οποίο πήραν μαζίτους όπως έφευγαν . Έκει που ήσαν έτοιμοι να τον σφάξουν ο κόκκορας τους παρακάλεσε να τον αφήσουν να φύγει διότι ήταν είπε , πολύ χρήσιμος στην άνθρωπο . Εγω τους είπε , κάθε πρωί κράζω και έτσι ξυπνάω τους ανθρώπους βνα πάνε στις δουλειές τους . Τι θα απογίνουν χωρίς εμένα οι κακότυχοι ; 

Οι κλέφτες ακούγοντας όλα αυτά του είπαν . 

Γι αυτό πρέπει να σε βγάλουμε από την μέση γιατί τους ξυπνάς με την νύχτα και εμεις δεν μπορούμε να κάνουμε την δουλειά μας ,να  κλέψουμε .. Διδαχη : Ότι ωφελεί τους καλούς ανθρώπους αυτά  είναι φράχτες  για τους πονηρούς και τους κακούς ανθρώπους …. 

την γλώσσα να μιλάτε μη την παραγκωνίσεται 

Να την σφιχταγκαλιάσεται τους φράχτες να γκρεμίσεται 

Όμορφο πρωινό στην Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο . 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *