ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Τήτηντα10 του Αωνάρη 2019 .. Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο # 62 : Διαστευή από το Πάνο Μαρνέρη . 

……Το Λιοντάρι ο Προμηθέα τσαι ο Ελέφαντα……. 

 Το λιοντάρι έκει παραπονεγκούμενε τθον Προμηθέα το γιατσί νιε πράε θερίε τσαι όμορφο , του μασέλε σι σε οπλήε με κοφτεροί όντου,  του δε πούε σι με γατζhουτά νύχια ,νιε μποίτσε  πιο δενατέ από τα άβα ζώα  τσαι όμως έκει φοζούμενε το βούλε . Ο Προμηθέα απογήτθε 

Με έσι κακηγορούντα τζhάμπα , εζού ότσι έκι περούντα από τα χέρα μι νιε μποίκα τσαι όα σ’έσι έχου . Α ψιούχα ντι ένι κιοτέγκα μόνιου  απουρτέσε σ’ένα .  Το λιοντάρι σ’έκι βάντα με το νιαυτέ σι τσαι το ότσι έκι κιοτή τσαι έκι θέντα να σκωρεθεί . Έχουντα  ένταει όα τον εμαλέ σι , όπφουρ έκι έγκουντα τα πορεία , ανταμούτσε ένα Ελέφαντα . Νι εχαιρεκήε τσαι νι εκιάτσε κουβέντα , αλλά εδοτσήστε ότσι ,  ο Ελέφαντα έκι ταράσου αβέρτα τουρ αβουτάνε σι . Ο χάτσε τσαιρέ τσαι νι ερωτήτσε : Γιατσί ο ‘σι σταμακίχου να ταράχερε  τουρ αβουτάνε ντι ; Απέ ο  ελέφαντα απογήτθε: ό ‘σι ορού το κουνούκι πφι ένι φτερατσίχουντα γιούρε μι ; Αμα τσαι κχακχουϊθεί τάσου ταν αβουτάνα  μι εζάκα , εχάμα …. . Ποίε ο όγο λοιπόν  εζού να σκωρεθού  αφού τσαι δενατέ ένι τσαι πιο μακαριστέ από τον ελέφαντα ένι , τόσιου όσιου πιο δενατέ ένι ο βούλε από το κουνούκι  . 

Ορού έσι πόσα δένανη ένι έχουντα το κουνούκι  ως τσαι ο ελέφαντα νι ένι φοζούμενε … 

..Καλε ξημέρουμα σ όλοι νάμου τσαι αλάργα από τα κουνούκια..

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

————————————————————————

Το λιοντάρι ο Προμηθέας και ο Ελέφαντας 

Το λιοντάρι παραπονιόταν στον  Προμηθέα το γιατί : ενώ το έπλασε θηρίο και όμορφο , όπλισε τις μασσέλες του με κοφτερά δόντια τα δε πόδια του με γαμψά νύχια, εφοβόταν τον κόκορα . Ο Προμηθέας απάντησε : Με κατηγορείς άδικα : εγώ ότι περνούσε από τα χέρια μου στο  έδωσα και ακόμα τό ‘χεις . Η ψυχή  σου δειλιάζει μόνο μπροστά σε ένα . Το λιοντάρι τα έβαζε με τον εαυτό του και ότι ήταν δειλό ,και πως ήθελε να πεθάνει . Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό του , όπως επήγαινε στον δρόμο του συνάντησε έναν  Ελέφαντα . Τον χαιρέτησε αλλά κατάλαβε ότι : Ο ελέφαντας κούναγε συνέχεια τα αυτιά του. Δεν έχασε καιρό και τον ρώτησε : Γιατί δεν σταματάς να κουνάς  τ’αυτιά σου ; Ο ελέφαντας απάντησε : Δεν βλέπεις το κουνούπι που με περιτριγυρίζει  ; Άμα και χωθεί μέσα στο αυτί μου πήγα , χάθηκα . 

Ποιός ο λόγος λοιπόν εγώ να πεθάνω , αφού και δυνατό είμαι και πιο ευτυχισμένο από τον ελέφαντα είμαι ,τόσο  όσο πιο δυνατός ειναι ο κόκορας από το κουνούπι . 

……….Βλέπεις πόσο δυνατό είναι το κουνούπι ακόμη και ο Ελέφαντας το φοβάται …

…. Καλό ξημέρωμα και μακρυά από τα κουνούπια …… 

…………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *