ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

—————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ —————

Τήτηντα 10 του Απρίλη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Διάλογο ιντερνέτι # 6 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Σ)  Γιαννού εεε Γιαννού , Γιαννούξερε κια έσι βρε..  μπάε  τάτσου                   να ντ’ οράει ο ήλιε νια γουλία … θα μουχλιάρε  τασου ,  τάσου 

όα μέρα κακότθο . 

Γ ) να Σιούλα σούκα , σούκα  να ποίου ένα λιούκο τσαι εκάνα . 

Σ ) Τσι να ποίερε ; 

Γ ) Λιούκο … 

Σ ) Λιούκο να ντι φάει Γιαννού … νιάτσερε για δε νιάτσερε ..

άκο  λιούκο .. τσι άλλιου θα νιάου α χωλιατά εζού ; 

Γ ) Πφου νι είνι αούντε α πονηρά εκιού .. 

Σ ) Λάικ βρε διπέτζουρε . 

Γ ) Ο ‘σι αούα μι εκιού σιγανοπαππαιδά να μπάτσε έσι έχα τσαι εκιού μουτσουνόχαρτε  τσαι με ‘σι κοροϊδέγκα βρε διβεγκιστά … 

 Σ ) Ο ‘σι αούα μι έγκεινη όλιου νιε στσέφτερε μοναχά ντι  ; 

Γ ) Γιατσί έμα θέα τσαι παρέα ; 

Σ ) Ξέρα ένι , ό’νι κόφου ντι τσαι τόσιου πρεσιού , σα παραφάγκηση με  ένι  παρήντα …. 

Γ ) Έσι έχα τσαι εκιού , ο ‘νι έτρου ;  Ντε κιάκα … 

Σ ) Τσι  εκιάτσερε βρε τσι εκιάτσερε ; . 

Γ ) βρε ο ‘σι γεούα μι ενίου ντ’ ένι ξέρα πρεσιού κα … 

Σ ) Έδαρη σε μποίκαμε ρόϊδο ….

……..Αγάκη τσαι καοσύνα του καρδίε νάμου ….. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

——————————————- 

Γιαννού εεε Γιαννού ,Γιαννούξερη που είσαι βρέ , βγες έξω να σε δει ό ήλιος μια γουλιά , θα μουλιάσεις μέσα μέσα όλη μέρα κακό να σεύρει.

Να Σούλα έφτασα έφτασα να κάνω ένα λύκο και έφτασα … 

Τι να κάνεις ; 

Λύκο …

Λύκος να σε φάει Γιαννού άκουσες ή´ δεν άκουσες .. χαχαχα. 

Άκουσες λύκο ., τι άλλο θα ακούσω η χωλιασμένη εγώ……

Πώς το λένε η πονηρή εσύ ; 

Λάϊκ βρε διποδεμένη … 

Δεν μου λές εσύ σιγανοπαππαδιά μήπως έχεις και εσύ μουτσουνόχαρτο και με κοροϊδεύεις βρε κακορίζικη ; 

Δεν μου λές όλο αυτό μόνη σου το σκέφτηκες ; 

Γιατί ήθελα και παρέα ; 

Ξέρω και εγώ ,  δεν σου κόβει και τόσο πολύ σαν παραφάντωμα μούρχεται . 

Έχεις και εσύ έτσι δεν είναι ; Σε τσάκωσα ; 

Τι τσάκωσες βρε τι τσάκωσες ; 

Βρε δεν με γελάς εμένα ! σε ξέρω πολύ καλά …. 

Τώρα τα κάναμε ρόϊδο ….. 

 Αγάπη και καλοσύνη στις  καρδιές  μας  ..

Καλό  ξημέρωμα …. ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *