ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

—ΑΝΟΙΤΣΕΤΕ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΝΙΟΥΜΟΥ ΤΣΑΙ ΑΦΗΕΤΕ 

     ΤΑ ΚΑΜΠΤΖΙΑ ΝΑ ΝΙ ΜΟΥ ΠΟΙΩΕΙ ΠΟΔΑΡΙΚΟ ——- 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

ΤΗΤΗΝΤΑ 1 του Γενάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Τα κάλαντα του Άι Βασίλη τθα Τσακωνικα .: 

Διαστσευή από τον Πανο Ναρνέρη 

………Χρόνου πάσιοι τσαι ευτυχιστέ ο τσινούρτση χρόνε 

Να δει νάμου ότσι ο, νη εδούκαει νάμου οι άλλοι χρονίλε 

Ευτυχία τσαι χαρά τσαι το πιο πολύκιμο ΥΓΕΙΑ ………. 

…….ΤΑ ΚΑΜΠΤΖΙΑ ΝΑΜΟΥ ΘΑ ΑΛΗΟΥΕΙ ΝΑΜΟΥ 

 ΤΟΝ ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ ΤΘΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΚΑΜΑΡΟΥΕΤΕ ΣΙ 

….ΝΑ ΕΙΝΙ Ι ΚΑ ΝΑ Σ’ ΑΛΗΩΕΙ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ……..

Πρώτε του μήνα τσαι πρωτοχρονία 

Ψεά μι δεντρικολιβανία 

Τσαι κα —τσαι κα πρώτε του χρόνου 

Άγιε με —  Άγιε με τουρ  Άγιοι θρόνου

——————

Πρωτομπαήτσε ο Χριστέ 

Πνευμακικό τσαι αγιαστέ

Τά γης — τά γης για να τςhαχίτσει

Ένει για να — να ναμού καοκαρδίσει 

Άγιε Βασίλη ένει παρίου 

Καούϊδα να μου ένει δίου 

Από — από τα Τσαισαρία 

Εκιού έσι αρχό— έσι αρχόγκισα τσυρία 

Έν’ ίκχου εικόνα τσαι χαρκί

Άγιε Βασίλη δωρηκή 

Χαρκί — χαρκί τσαι κααμάρι 

Οράτε μι — μι το παλληκάρι 

Τό κααμάρι έκι γράφουντα 

Τσαι μπίτι ο ‘ κι πάφουντα 

Γράφου — γράφουντα το κογκύλι 

Άγιε να — Άγιε νάμου τσυρ Βασίλη 

…………….

Πρώτη του μήνα και πρωτοχρονιά Ψηλή μου δεντολιβανιά 

Και αρχή πρώτη του χρόνου Εκκλησιά  με τους Άγιους θρόνους .

 Επρωτοβγήκε ο Χριστός , Αγιος και πνευματικός 

Στην γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει 

Άγιος Βασίλης έρχεται , καλούδια όλους μας μας δίνει 

Από την Καισαρία εσύ είσαι αρχόντισα κυρία 

Βαστάει εικόνα και χαρτί , ο Άγιος Βασίλης δωρητής 

Χαρτί και καλαμάρι δέστε με το παλληκάρι 

Το καλαμάρι έγραφε καθόλου δεν σταμάταγε 

Έγραφε το κοντύλι Άγιε μας καλε Βασίλη 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *