ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τήτηντα τσαι Πέφτα 16–17 του Σετθέμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηλεχτρικά κουζίνα#28: Του Πάνου Μαρνέρη.. 

—Βρε Θωμαή, ουουου Θεό μι, κίσου θα κοαστού … 

—Έα βρε γειτόνισα μι, τσι επαθήτσερε; Ποίε ντε ‘κειράε ; 

—Βρε γειτόνισα μι, έντενη ο Θεό ο’νι ορού πλέα; νη εκλείτσε τουρ εψιού σι τσαι παραιτηθείτε μπίτι για μπίτι από τον άντρωπο ; 

—Ουουου μη νι κιάνερε το τθούμα ντι, μη κοάζησιου, ο απανούσε, δόξα να έχει το όνουμα σι, ένι ξέρου τσι ένι ποίου .  

— Ό νι αούα ότσι ο ‘νι ξέρου , αλλά από ότσι  ένι δενάχουντα παραιτείτθε από τον άντρωπο. 

— Ο Θεό ο ‘νι παραιτεικχούμενε , αλλά ο άντρωπο ξεφύτζε τσαι παραιτείτθε… 

— Αφού ο Θεό ο παραιτείτθε, τότθενες γιατσί ο ‘νι αρίκχου έντανη τα πλεμονάρα τάνου από το Πλανήτα , να συχάσει λίγο τσαι ο άντρωπο; 

— Ο ‘νι ξέρα αλλά  ένι σίγουρε ότσι θα έχει τουρ όγου σι.. 

—Βρε παραιτείτθε πφι μτ’ένι αούα, όρεγη εκλείκαει ταν Τσέα σι, (τουρ Αγίουνε), τσαι ούτε το μιτσή σι ιδιατθύλι ο ατθαείε … 

— Τσι να αλήου κάψο Σιούλα α αντρωπότητα ένι έχα παρτέ το κατάβα τσαι τα κουτςhουμπουλίσμτα ου ‘νι έχουντα σταμακημό….

— Ναι Θωμαή… Όα ο άντρωπο σε κατανέτζε όα . Τσαι ηλεχτριτσοί κουζίνε, σκούπε, ψυγεία, αυτοκίνητα αερόπλανα μόνιου ένα χάρο ο κατανέτζε να ποί κά . 

— Τσι να σι ποίερε τα μέσα τσαι τα πλούτη άμα οι Αγίουνε είνι άειδοι, τα σχολεία άειδα, οι γειτονίλε δίχως καμπτζιοβόλια ……

— Τσαι τάνου από όα ο κόσμο ένι γιουρίζου με τα μπουχάρια, ούτε χαιρεκισκουμένει είνι , ο ένα μακρύα από τον άλλε γκανένα ο μπιστεγκούμενε γκανένα Κυρ—Κυρίου Θωμαή, ανέ βάλει τα χέρα σι

αλλά οράκα εζού…. 

—Έχε ολπίδα Σιούλα, μη χάνερε τα κίστη ντι ….

— Αμ τα κίστη μι ο ‘νι Χάνα νι τουρ εμαλοί μι ένι Χάνα …

… Καλέ ξημέρουμα σε όλε το κόσμο τσαι ανέ έμε αούντε τσαι γκανιά κουβέντα πάρα τάνου ανέ  μου συχωρέει ο απανούσε .. 

………… ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………

— Βρε Θωμαή, Ουουου  θεέ μου πάλι θα κολαστώ.. 

—Έλα βρε γειτόνισσα μου τι έπαθες; ποιος σε πείραξε;

—Βρε γειτόνισσα μου αυτός ο θεός δεν βλέπει πια; ή έκλεισε τα μάτια του και παραιτήθηκε ολωσδιόλου από τον άνθρωπο;

—Ουουου Μην τον πιάνεις στο στόμα σου, μην κολάζεσαι ο αποπάνω, δόξα να έχει το όνομα του, ξέρει τι κάνει. 

—Δε λέω ότι δεν ξέρει αλλά από ότι δείχνει παραιτήθηκε από τον άνθρωπο… 

—Ο θεός δεν παραιτείται, αλλά ο άνθρωπος ξέφυγε και παραιτήθηκε.

—Αφού ο θεός δεν παραιτήθηκε τότε γιατί δεν παίρνει αυτήν την πνευμονία πάνω από τον πλανήτη;να ησυχάσει λίγο και ο άνθρωπος;

—Δεν ξέρω,  αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχει τους λόγους του.. 

—Βρε παραιτήθηκεπου σου λέω! εδώ έκλεισαν το σπίτι του( τις εκκλησίες) και ούτε το μικρό δαχτυλάκι δε σήκωσε… 

—Τι να πω καψερή Σούλα η ανθρωπότητα έχει πάρει τον κατήφορο και οι κωλοτούμπες του  δεν έχουν σταματημό.. 

—Ναι Θωμαή όλα ο άνθρωπος τα κατάφερε όλα, ηλεκτρικές κουζίνες σκούπες, ψυγεία, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, μόνο ένα χάρο δεν κατάφερε να κάνει καλά και να μαλακώσει την ψυχή του .. 

—Τι να τα κάνεις τα μέσα, άμα οι εκκλησίες είναι άδειες, τα σχολεία άδεια,οι γειτονιές δίχως παιδιά; 

—Και πάνω απ’ όλα ο κόσμος γυρίζει με μάσκες, ούτε χαιρετιούνται ο ένας μακριά από τον άλλον, κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν 

Κύρ—Κυρίου  Θωμαή ας βάλει το χέρι του,αλλά είδα εγώ…. 

—Έχε ελπίδα Σιούλα,  μη χάνεις την πίστη σου.. 

—Αμ την πίστη μου δεν την χάνω, τα μυαλά μου χάνω..

Καλό ξημέρωμα σε όλον τον κόσμο και αν λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω ας μας συγχωρήσει ο από πάνω… 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *