ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον ΠάνοΈμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. 

Τήτηντα τσαι Πέφτα 4–5 του Νοέμπρη  2020 :ΑΤσακωνοπαρέα .

Αρχαίαι Πρασιαί #1 ταρ Ελένη Μάνου. 

Σύμφωνα με τον περιηγηκή Παυσανία τσαί από τουρ αρχαιολογιτσοί  ανασκαφέ α αρχαία πολικεία Πρασιαί έκι ερικχουμένα τθο σαμεζινέ λιμάνι τ’Αγιελιδίου, με ταν  Ακρόπολη σι τσαί το εμπορικό σι λιμάνι. Το όνουμα Πρασιαί ν’άντζε από τα πανώζα πεζιβόλια σι, πφη σαν «πρασιές» θα ήγκιαει δενάχουντα τθου ταξιδιώτε από τα θάσσα,  τάσου τθουρ απότομοι βράχοι οπά τθουρ αργολιτσοί γιαλοί. Ένταοι τα πεζιβόλια ο Παυσανία σ’ονομάε Διονύσου τσήπο τσαί τότθε τσαί  σάμερε ήγκιαει τσαί είνι μπάντε ζαλετθά πωζικά τσαί τσηπευκικά. Ο μύθο ένι αού πφη τθο γιαλέ ογί εξεβράστε νια λάρνακα με το μιτσή Διόνυσο τσαί τα Μάτη σι τα Σεμέλη,  ταν υσάτη του βασιλία Κάδμου από τα Θήβα τσαί ταρ αρκαδοπούλα Αρμονία.  Α’φέγγη σι ν’έκι έχου κλειστέ τθο παλάκι για να φυάτσει ταν κιμή σι αλλά ο Δία εκατορθούτσε να μπάει τάσου τθον οντά σι τσαί να κει μαζί σι ένα υζέ, το θεό του κρασίου το Διόνυσε. Ότσι εμαθήτσε ο βασιλία για το γενατέ εκλείτσε ταν άτυχο νέα σε ένα ξούλινε τσιβούρι μαζί με το καμπζί τσαί ν’εξεζίε τθα θάσσα. Το τσιβούρι έκι έγγουντα ατσυβέρνητε από τα τσύματα τσαί ερέστε τθο Μυρτώο πέαγο. Ερέτσε στεζία οπά τθο χειόθασσε τθουρ αρχαίοι Πρασιαί. Οι κάκοιτσοι εμπαλήκαει ταν Σεμέλη σκωρετθά τσαί  ν’εκχακχούκαει με κιμέ τσαί άγκαει το εγρέφι να νι αναστάνωι. Ο Δια πφη όα σ’έκι ορού απολύτσε ταν αϊθά τα Σεμέλη Ινώ, ούγοιε άντζε το μιτσή Διόνυσε σε ένα σπήλι τσαί ν’ατσεραίντζε. Ο μύθο έντενη ένι έχου πρεσσοί ομοιότητε με το μύθο τα Δανάη από το Άργο. Τσαί ο μύθο ενι θέου να αλεί για ταν παρουσία ξένων φυλών από άγνωστα πελάγη πφη ερέσταει σε επαφή με τα έως τότθε  γηγενή στοιχεία… έμε έχουντε τσαί συνέχεια έμε έχουντε πρεσσά τσαί ενδιαφέροντα πράματα να αλήομε για ταν ιστορία του τόπου νάμου.

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι…

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία και τις αρχαιολογικές ανασκαφές η αρχαία πολιτεία των Πρασιών βρισκόταν στο σημερινό λιμάνι του Λεωνιδίου, με την Ακρόπολη της και το εμπορικό της λιμάνι. Το όνομα Πρασιαί το πήρε από τα πανέμορφα περιβόλια της, που σαν ‘’πρασιές’’ θα φαίνονταν στους ταξιδιώτες από την θάλασσα, μέσα στους απότομους βράχους εκεί στις αργιλικές παραλίες. Αυτά τα περιβόλια ο Παυσανίας τα ονόμασε Διονύσου κήπο και τότε και σήμερα παρήγαγαν και παράγουν  διαλεχτά φρούτα και λαχανικά. Ο μύθος λέει πως εδώ στην παραλία εξεβράσθει μια λάρνακα με τον μικρό Διόνυσο και την μητέρα του Σεμέλη, την κόρη του βασιλιά της Θήβας Κάδμου και της αρκαδοπούλας Αρμονίας. Ο πατέρας της την είχε κλειδωμένη στο παλάτι για να φυλάξει την τιμή της αλλά ο Δίας κατόρθωσε και μπήκε στο δωμάτιο της και έκανε μαζί της ένα γιο, τον θεό του κρασιού τον Διόνυσο. Μόλις έμαθε ο βασιλιάς για την γέννα έκλεισε την άτυχη νέα σε ένα ξύλινο κιβώτιο μαζί με το παιδί και την έριξε στη θάλασσα. Το κιβώτιο πήγαινε ακυβέρνητο από τα  κύματα και βρέθηκε στο Μυρτώο πέλαγος. Βρήκε στεριά εκεί στην παραλία των αρχαίων Πρασιών . Οι κάτοικοι έβγαλαν την Σεμέλη νεκρή και την έθαψαν με τιμές και πήραν το βρέφος να το αναστήσουν. Ο Δίας που όλα τα βλέπει έστειλε την αδελφή της Σεμέλης Ινω, η οποία πήρε τον μικρό Διόνυσο σε ένα σπήλαιο και τον μεγάλωσε. Ο μύθος αυτός έχει πολλές ομοιότητες με τον μύθο της Δανάης από το Άργος. Και ο μύθος θέλει να πει,  για την παρουσία ξένων φύλων από άγνωστα πελάγη που βρέθηκαν σε επαφή με τα τότε γηγενή στοιχεία ….έχουμε και συνέχεια έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε για την ιστορία του τόπου μας. 

Καλό ξημέρωμα φίλες κι φίλοι μου 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *