ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τήτηντα τσαι Πέφτα 4–5 του Μάτζη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ #78:  του Πάνου Μαρνέρη . 

—Έα βρε κούκλα μι πφι θα μι σκωτούερε ; 

—Ναι θα ντι σκωτού γιατσί νιε μποίτσερε έγκεινη; έδαρη ο παππού ο Νιχάλη θα ένι θυμουτέ μαζί μι . 

—Έα βρε σιάτη μι πφ θα μι σκωτούερε πλέα ; Το κάτου κάτου ο πέκα τσαι γκάνα ψέμα … νη επέκα τσαι ο καταβήκα νι …. 

— ψέμα ο πέτσερε παππού αλλά έσα πορού να μη καλύψερε …. 

—Τσι να καλύψου καμπτζί μι … ένα αστείο μποίκαμε εκιού με ταν ιδέα τσαι εζού το κούγελε με τα έργα … κάλη πφι εχάτθε … 

—Μη αλήνερε έτρου για το παππού μι … 

— Ααα για ξοίκα μι κα όλιου απαγορευτικά μ’έσι βάνα σάμερε ; Μη έγκεινη μη το άλλιου ο ‘νι ερέχου άκρα με σ’ετίου 

— Αφού ντ’ ένι αγαπούα βρε παππουλάκο μι ..

— Αγαπούα μ’έσι αλλά μ’έσι μαούνα τσιόα .. 

— Έα βρε παππού μι χολιάτσερε ; 

— Όχι καρδία μι όχι … 

— Παππού ένι έχα τσαι άβα νία ιδέα ! 

— Αχα πάλι σε μπιάδε θα μι βάλερε νι ένι ορού εζού … για λέγε .. 

— Ορή παππού οι Αποκρίσιε είνι παρείντε …. 

—Ε λοιπόν ; 

— Να εκιού τσαι ο παππού ο Νιχάλη να γκιουθείτθε μοντέρνοι 

να φορέτε τσαι νια μουτσούνα τσαι παρουσιαστείτθε το χορέ.. 

— Ποίε χορέ σιάτη μι ; 

Καλέ ξημέρουμα υγεία σε όλοι νάμου τσαι  κα Τσικνοπέφτα . 

…….. ……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

…………………………………………………………….  

—Έλα βρε κούκλα μου που θα με σκοτώσεις;

—Ναι θα σε σκοτώσω γιατί το έκανες αυτό; τώρα ο παππούς ο Μιχάλης θα είναι θυμωμένος μαζί μου… 

—Έλα βρε κορίτσι μου που θα με σκοτώσεις πια; στο κάτω κάτω δεν είπα και κανένα ψέμα, ή´ είπα και δεν το κατάλαβα… 

—Ψέμα δεν είπες παππού αλλά μπορούσες να με καλύψεις..

—Τι να καλύψω παιδί μου ένα αστείο κάναμε,  εσύ με την ιδέα και εγώ τό κούγελο  με τα έργα…ξύλο που χάθηκε…

—Μη λες έτσι για τον παππού μου; 

—Α για κοίτα με καλά, όλο απαγορευτικά μου βάζεις σήμερα; μη αυτό μη το άλλο,  δεν βρίσκω άκρη με σένα…

—Αφού σ’ αγαπάω βρε παππουλάκο  μου… 

—Μ’αγαπάς αλλά με μαλώνεις κιόλας.. 

—Έλα βρε παππού σε στεναχώρησα; 

—Όχι καρδιά μου….όχι…

—Παππού έχω κι άλλη μία ιδέα.. 

—Αχά  πάλι σε μπελάδες θα με βάλεις,  το βλέπω εγώ… για πες

—Να παππού οι απόκριες έρχονται.. 

—Και  λοιπόν ;

—Να έχει και ο παππούς ο Μιχάλης να ντυθείτε μοντέρνοι,  να φορέσετε και μία μάσκα και να παρουσιαστείτε στο χορό.. 

—Ποιο χώρο κορίτσι μου ;

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας με υγεία και καλή Τσικνοπέμπντη . 

…………. Μιλάμε Τσακώνικα …………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *