ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

3–4 του

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Τήτηντα τσαι Πέφτα 3–4 του Φλεβάρη 2021 : ΑΤσακωνοπαρέα 

Αίσωπο # 90 : διαστσευή από τον  Πάνο Μαρνέρη .

Γιατσί νι εσκωτούκαει ; ο ‘νι αού νάμου ο Ηρόδοτε ,  αλλά έμε ξέρουντε από άλλοι ότσι . Ο Αίσωπο έκι ερικχούμενε τθου Δελφοί γιούρε το 560 μπρι το Χριστέ . Έκι απολυτέ από το Κροίσο τα Λυδία για να κακηγορέει το μαντείε . Εκακηγορέτσε τσαι ‘χλευάε  του κάκοιτσοι του τόπου γιατσί τάχα μι ου ‘γκιαει κάμουντε του χούρε σου τσαι ίγκιαει αντεχουμένει να ζήωει  τσαι να ποίωει προκοκή  με τα τάματα πφι ίγκιαει ποίντε τθο μαντείε ενώ όλοι οι μαντεψίλε  ίγκιαει ψευκίλε .  

Οι κάκοιτσοι ο συχωρέκανι για έγκεινη τσαι για να νι ξεμπάλωει εχρησιμοποίαει δόλε . Ότσι έκι συγυρισκούμενε να φύτσει εβαλήκαει γκριουφά τάσου τα πράμματα σι ένα χρυσέ τασιούλι τσαι νιε κακηγορέκαει ότσι νιε κρέβε . Νιε κιάκαει λοιπόν εδικάστε με θάνατε τσαι νιε γκρενίαει από ένα βράχο .

Καλέ ξημέρουμα  θιλενάδε τσαι θίλοι 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

…………………………

Γιατί τον σκότωσαν; Δεν μας λέει ο Ηρόδοτος, αλλά γνωρίζουμε από άλλους ότι : Ο Αίσωπος βρισκόταν στους Δελφούς γύρω στα 560 Π.Χ

Ήταν απεσταλμένος του Κροίσου της Λυδίας να κατηγορήσει το μαντείο . Κατηγόρησε και περιέπαιξε τους κατοίκους του τόπου , γιατί τάχα μου δεν όργωναν τα χωράφια τους και περίμεναν να ζήσουν και να κάνουν προκοπή με τα τάματα που έκαναν στο μαντείο ενώ όλες οι μαντεψιές ηλταν ψευτιές … 

Οι κάτοικοι δεν τον συγχώρησαν γι αυτό και για να τον ξεβγάλουν χρησιμοποίησαν δόλο . Ότι ετοιμαζόταν να φύγει ελβαλαν κρυφά μέσα στα  πράγματά του ένα χρυσό κύπελλο και τον κατηγόρησαν ότι το έκλεψε . Τον έπιασαν λοιπό εκδικάστηκε σε Θάνατο  και τον γκρέμισαν από ένα βράχο . 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *