ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τήτηντα τσαι Πέφτα 29–30 του Αουνάρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα 

Περίπατε τα Σίκινα :του Πάνου Μαρνέρη . 

Σάμερε ένι ογή ταν όμορφο Σίκινα .. Ενι το βορριούτερε Χωριουδάτσι τα Τσακωνιά ανάμεσα το Πάτανε τσαι τα Γαστένιτσα . 

Όρεγη τα Τσακώνικα ίγκιαει νιληκχούμενα όπφου τσαι τα Γαστένιτσα , με νία μιτσα διαφορά από ταν άβα Τσακωνιά . 

Α Σίκινα ένι πανέμορφο με τα πρεσσά σι ύβατα νιατά για του λινοί σι τα κρασία σι , Σιούκα, μπατάτσε , τσαι μη λησμονέμε τσαι τα Κάρυα. 

Ένι κασίμενε όρεγη τθα Πλατεία του Καλιοτζή του Δηνήτρη το Πρωτοπαλλήκαρε του Ζαχαριά του Μπαρμπιτσιώτα .. 

…«Πουρτέσ’ εν’  έγκου ο Ζαχαριά κίσου ο Κουρλαμερτζίνο

    τσαι τα μισά ο Καλλιοτζή σα παλληκάρι πφ’ένι …» 

Τθα Συτζά το βράχο νι εκλείκαει οι Τούρτσοι λαβουτέ πφ’έκι τσαι εγλυτούτσε με το κόκιασμα του Ζαχαριά ούγειε ο ίιδε έκι έχου καλεστέ . Τσαι όρεγη θίλοι μι τα Τσακώνικα είνι ψυχομαχούντα .. 

Γκανένα πλέα του πορίλε τα Πανέμορφο Σίκινα τσαι το σκολείε σι άειδε . Δίχως τουρ αντροίποι σι δίχως τα καμπτζία σι, ποίε να νιλεί τα Τσακώνικα; Ερημούτσε α Σίκινα τσαι αποςhιαούτθε α γρούσσα μαζούτθε τθο κχαβούκι σι τσαι ένι αντεχουμένα το Πεναημό , ένι αντεχουμένα να σκωρεϊθεί . Να  πφουντεϊθεί τσαι να μην ξανανιαϊθει από τα σοκάτζα , τα πλάγια,  τσαι ξέγναντα τα Σίκινα. Να μη συντροφέψει το γάργαρε ύο   καταρυακού …μαειδέ το λάλημα από του κοτςhιοφοί τσαι τα μπιρμπίλια… 

 Καλε ξημέρουμα κολλέγισε τσαι κολέγοι Σικινιώτε τσαι εκιού Τσακωνιά ..Πρώτα ο Θεό ,  ογλήγορα θα ξαναμόλουμε .. 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

————————————————————

Σήμερα είμαι εδώ στην όμορφη Σίταινα είναι το βορειότερο χωριουδάκι της Τσακωνιάς ανάμεσα στον πλάτανο και στην Καστάνιτσα. Εδώ τα Τσακώνικα μιλιόντουσαν όπως και στην Καστάνιτσα με μία μικρή διαφορά από την υπόλοιπη Τσακωνιά. Είναι πανέμορφη με τα πολλά της νερά φημίζεται για τους λινούς της για τα κρασιά της τα σύκα τις πατάτες και να μην ξεχάσουμε και τα κάστανα. Κάθομαι εδώ στην πλατεία του Καλιοντζή του Δημήτρη το πρωτοπαλίκαρο του Ζαχαριά του Μπαρμπιτσιώτη … 

«….Μπροστά πάει ο Ζαχαριάς πίσω ο Κουρλαμερτζίνος 

   στη μέση πάει ο Καλιοτζής σαν παλικάρι που ‘ναι ….»

Στης Συκιάς το βράχο τον έκλεισαν οι τούρκοι λαβωμένος που ήταν και γλίτωσε από αυτούς  με τον ερχομό του Ζαχαριά  τον οποίο  ο ίδιος είχε καλέσει… 

Και εδώ φίλοι μου τα Τσακώνικα ψυχομαχούν . 

Κανένας πια στους δρόμους της πανέμορφης Σίταινας και το σχολείο της άδειο.  Χωρίς τους ανθρώπους της δίχως τα παιδιά της ποιος να μιλήσει τα Τσακώνικα; Ερήμωσε η Σίταινα και αποστομώθηκε  η γλώσσα, μαζεύτηκε στο καβούκι της και αναμένει τον θάνατο. 

Να σβήσει και να μην ξανά ακουστεί  από τα σοκάκια, τις πλαγιές τα ξέγναντα να μην συντροφέψει το γάργαρο  νερό στη  ρεματιά..ούτε το λάλημα του κότσυφα και του αηδονιού … 

Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι Σιταινιώτες και εσύ Τσακωνιά .

Πρώτα ο Θεός γρήγορα θα ξανάρθουμε ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *