ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


…. ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Τήτηντα τσαι Πέφτα 29—30 του Γενάρη 2020.

Α Τσακωνοπαρέα: Μάτη τσαί υζέ# 4 ταρ Ελένη Μάνου

__Μάνε, έα να ν’άρερε το μπεσκέσι ντι από το περιβόλι, ο παππού μ’εδούτσε ένα κοϊθίνι γιομάκιου ροΐδια!!!

__Ουυυ τσί ωραία, θα σι κρεμάου τθαν κόρδα, να σι φυάτσου για το χειμωνικό…

__ Ογί, επέκα του παππού να μόλει ταν Τσουρακά το μισαμέρι να φάμε…

__Κά εμποίτσερε, αλλά ο μ’επέτσερε πφούρ επεραΐερε όρκο μι;;

__Ο παππού μ’εδενάε όα τα δεντρικά, εζού όμα ξέρου ότσι έμαϊ έχουντε τόσοι ογού δεντρικά τθο περιβόλι…μ’εδενάε τσαί νιά καρυά πφη ν’εφτύκατε ότσι ενάμα εζού…

__Έτρου ήγκιαει ποίντε οι παλαιοί, άμα έκι γινούμενε ένα καμπζί ήγκιαει φτύντε ένα δεντζικό!!!

__Τσί όμορφο πφ’ένι έγκεινι, όσιου χρονού  ένι εζού τόσιου θα ένι τσαί α καρυά μι…

__Παλαιά έκι ο καλύτερε ντρόπο να γιορτάσωι, το γεννατέ, το κόκιασμα του καμπζίου. Έκι νία πράξη ούγοιε έκι δενάχα ένα τσινούρτσι ξετσίνημα, νιά τσινουρτσία Αρχά. Τα καμπζία ήγκιαει μαθαίντα να πεζιποιήχονται τσαί να προστατέγγωι ένταοι τα δεντζικά, έκι ένα καλέ μάθημα για τα ζωή σου…

__Θα ν’άρου ταν αγκιστά τάνου μι για το δεντρικό μι, όπφουρ ο μιτσί πρίντζιπα έκι έχουν παρτέ τάνου σι ταν αγκιστά για το τριαντάφυλλέ σι… τσαί το δεντρικό μι αν τσαί ένι ίιδε με τόσα άβα γιούρε σι, θα ένι μοναδικό γιατσί θα ένι το δικό μι, θα νι ποκίχου, θα νι καδέγγου, θα νι φυάτθου σαν τουρ εψιού μι…

__Έτρου καρδία μι, για να αγαπήνομε τα φύση όνι χσασκούμενε όγια τσαί θεουζία, μονάχα δουλεία τσαί γονίε πφ’είνι ξέρουντε το χρήε σου…

__Τσαι εζού άμα ναϊθού γονία θα νι ποίου για τα δικά μι τα καμπζία τσαί τα καμπζία μι για τα δικά σου τσαί έτρου θα απαραμάει ζωντανά α παράδοση νάμου…

 Να κιμήνουμε του παραδόσε νάμου…καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

__Μάνα, έλα να πάρεις το δώρο σου από το περιβόλι, ο παππούς μου έδωσε ένα κοφίνι γεμάτο ρόδια!!!

__Ουυυ τί ωραία,θα τα κρεμάσω στην κόρδα, να τα φυλάξω για το χειμώνα…

__Εδώ, είπα του παππού να έρθει την Κυριακή το μεσημέρι να φάμε…

__Καλά έκανες, αλλλα δεν μου είπες πως πέρασες όρκο μου;;;

__Ο παππούς μου έδειξε όλα τα δέντρα, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τόσα είδη δέντρων στο περιβόλι…μου έδειξε και μια καρυδιά που την φυτέψατε όταν γενήθηκα εγώ…

__Έτσι έκαναν οι παλιοί, άμα γεννιόταν ένα παιδί φύτευαν ένα δέντρο!!!

__Τί όμορφο που είναι αυτό, όσων χρόνων είμαι εγώ θα είναι και η καρυδιά μου…

__Παλιά ήταν ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουν, τη γέννα, το καλωσόρισμα του παιδιού. Ήταν μια πράξη η οποία έδειχνε ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούρια αρχή. Τα παιδιά μάθαιναν να περιποιούνται και να προστατεύουν αυτά τα δέντρα, ήταν ένα καλό μάθημα για τη ζωή τους…

__Θα πάρω την ευθύνη πάνω μου για το δέντρο μου, όπως ο μικρός πρίγκιπας είχε πάρει πάνω του την ευθύνη για το τριαντάφυλλό του…και το δέντρο μου αν και είναι ίδιο με τόσα άλλα γύρω του, θα είναι μοναδικό γιατί θα είναι το δικό μου, θα το ποτίζω, θα το κλαδεύω, θα το φυλάω σαν τα μάτια μου…

__Έτσι καρδία μου, για να αγαπάμε τη φύση δεν χρειάζεται λόγια και θεωρία, μονάχα δουλειά και γονείς που ξέρουν το χρέος τους…

__Και εγώ άμα γίνω γονιός θα το κάνω για τα δικά μου παιδιά και τα παιδιά μου τι τα δικά τους και έτσι θα μείνει ζωντανή η παράδοση μας….

Να τιμάμε τις παραδόσεις μας…. καλό ξημέρωμα σε όλους μας…

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *